Tekniske ressourcer til Oracle Cloud Infrastructure

Det kan være skræmmende at komme i gang på en funktionsrig platform som Oracle Cloud Infrastructure uden de korrekte tekniske oplysninger. Her finder du lister over nyttige dokumenter og præsentationer, som leder dig gennem din rejse.
 
 
 

Hurtig start og tjenestevejledninger

Her er en samling tekniske ressourcer, så du kan komme i gang med Oracle Cloud Infrastructure-løsninger. Tjek regelmæssigt, da ressourcerne ofte opdateres med nyt indhold.
Kom i gang med disse kategorilinks:

 

Management and Operations-vejledninger

Best Practices for Disaster Recovery in Oracle Cloud Infrastructure
Denne hvidbog skitiserer bedste praksisser for, hvordan du skal designe og implementere din nødgenoprettelse til applikationer på Oracle Cloud Infrastructure.
Best Practices for Deploying High Availability Architecture on Oracle Cloud Infrastructure
Få oplysninger om arkitektmæssige, bedste praksisser til design af løsninger med høj tilgængelighed på Oracle Cloud Infrastructure, heriblandt hvordan Oracle-specifikke tjenester udnyttes.
Deploying Oracle Enterprise Manager 13
Ibrugtag Oracle Enterprise Manager vha. denne hvidbog, der dækker hurtig start, herunder nøglekoncepter, forudsætninger, installation og konfiguration.
Kom i gang med Terraform og Oracle Cloud Infrastructure
Denne tekniske blog dækker Terraform-orkestrering på Oracle Cloud Infrastructure.

 

Compute-løsninger

Creating Active Directory Domain Services in Oracle Cloud Infrastructure
Denne hvidbog fører dig gennem oprettelsen af et Active Directory-miljø i din Oracle Cloud Infrastructure-leje.
Resizing Compute Instances on Oracle Cloud Infrastructure
Denne bog skitserer processen og bedste praksisser for tilpasning af standard regnekraftressourcer i Oracle Cloud Infrastructure. Processen illustreres ved at tilpasse en Windows 2012 R2 Server-instans, der ibrugtager og kører en domænecontroller og et Active Directory.
Running Graphical Applications Securely on Oracle Cloud Infrastructure
Denne bog forklarer, hvordan man sikkert konfigurerer Linux-regnekraftinstanser, som konfigureres med kommandolinje kun-SSH som standardd, for at køre grafiske applikationer, der kræver et komplet desktopmiljø eller et undersæt af grafiske muligheder.
Deploying Custom Operating System Images
Denne hvidbog indeholder trinvise vejledninger til oprettelse af et tilpasset billede samt import af et billede i Oracle Cloud Infrastructure.
Getting Started: Oracle Linux for Oracle Cloud Infrastructure
Denne vejledning dækker igangsættelse af en Oracle Linux-instans på Oracle Cloud Infrastructure.
Installing and Configuring KVM on Bare Metal Instances with Multi-VNIC
Kom i gang med KVM på Bare Metal-instanser ved at følge de trin, der er skitseret i denne hvidbog.
Installing and Configuring Oracle VM on Oracle Cloud Infrastructure
Kom i gang med Oracle VM ved at følge de trin, der er skitseret i denne hvidbog.
Deploying Hyper-V on Oracle Cloud Infrastructure
Denne hvidbog dækker opsætning af Oracle Cloud Infrastructure- og Microsoft Hyper-V-miljøer.
Deploying Kubernetes
Denne oversigt og trinvise vejledning til ibrugtagning dækker, hvordan Kubernetes tages i brug på Oracle Cloud Infrastructure.

 

Data Management-løsninger

Migrating Databases to Oracle Cloud Infrastructure Using Object Storage and a Data Transfer Service
Denne hvidbog beskriver i detaljer, hvordan arbejdsbelastninger i Oracle Database migreres til en Oracle Cloud Infrastructure Compute-instans, og indeholder valgmuligheder og eksempler som en hjælp til din migrering.
Migrating Databases to Oracle Cloud Infrastructure Database as a Service Using Object Storage
Denne hvidbog beskriver i detaljer, hvordan arbejdsbelastninger i Oracle Database migreres til en Oracle Cloud Infrastructure som DBaaS-brugerstyrede Oracle Database-instanser.
Deploying Exadata on Oracle Cloud Infrastructure
Denne hvidbog indeholder detaljerede instruktioner om ibrugtagning af et Exadata DB-system, heriblandt alle påkrævede netværk.
Cloudera Enterprise Data Hub Reference Architecture
Denne hvidbog indeholder detaljer om bedste praksisser for kørsel af Cloudera Enterprise Data Hub på Oracle Cloud Infrastructure.
Deploying Apache Cassandra
Ibrugtag Apache Cassandra NoSQL-databasen på Oracle Cloud Infrastructure.
Deploying and Securing MongoDB
Dette tekniske blogopslag dækker bedste praksisser for sikring af MongoDB på Oracle Cloud Infrastructure.
Deploying a Highly Available Distributed Caching Layer Using Memcached & Redis
Denne hvidbog sammenligner og deler bedste praksisser for ibrugtagning af de to oftest anvendte in-memory cacheprogrammer, Redis og Memcached, på Oracle Cloud Infrastructure.
Deploying Microsoft SQL Server Always On Availability Groups
Få oplysninger om, hvordan du ibrugtager Microsoft SQL Server Always On-tilgængelighedsgrupper på Oracle Cloud Infrastructure for at opfylde robust tilgængelighed af databasetjeneste og sikkerhedskrav.
Migrating Oracle Databases from Amazon Web Services to Oracle Cloud Infrastructure Database
Denne hvidbog undersøger overvejelser i forbindelse med migrering af dine databaser til Oracle Cloud Infrastructure og forklarer i detaljer de forskellige valgmuligheder, der er tilgængelige til sådanne migreringer.
Deploying Oracle NoSQL Database
Følg denne referencevejledning for ibrugtagning af Oracle NoSQL Database på Oracle Cloud Infrastructure, heriblandt foreløbig opsætning, og hvordan NoSQL-klyngeinstallationsscripts køres.

 

Application-løsninger

Oracle Application Express (APEX) on Oracle Cloud Infrastructure Database
This paper provides step-by-step guidance for deploying Oracle APEX on Oracle Cloud Infrastructure Database by using the Terraform template.
Moving Oracle E-Business Suite to Oracle Cloud Infrastructure
Få oplysninger om, hvordan E-Business Suite (EBS) kan tages i brug på Oracle Cloud Infrastructure, så de traditionelle fordele ved EBS kombineres med agiliteten, tilgængeligheden og omkostningseffektiviteten i moderne IaaS.
Deploying SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java on Oracle Cloud Infrastructure
Følg foreslåede bedste praksisser i denne referencevejledning for ibrugtagning af SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java på Oracle Cloud Infrastructure.
Deploying SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java databases on Oracle Database Exadata Cloud Service
Følg foreslåede bedste praksisser i denne hvidbog for ibrugtagning af Oracle-databaser i SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java-platformen på tjenesten Oracle Database Exadata Cloud.
Using Oracle Cloud Infrastructure Load Balancing for Your Highly Available WordPress Application
Denne hvidbog tilbyder en referencevejledning for oprettelse af en WordPress-site med flere noder, der er konfigureret og frontet af Oracle Cloud Infrastructure Load Balancing.

 

Networking-løsninger

Virtual Cloud Network (VCN) Overview and Deployment Guide
Få oplysninger om Networking-tjenesten og almindelige ibrugtagningsscenarier til et Oracle Cloud Infrastructure-VCN.
Deploying a NAT Instance with Terraform
Dette blogopslag beskriver, hvordan en NAT-instans opsættes automatisk med Terraform, og hvordan private instanser konfigureres for at dirigere internetanmodninger gennem NAT-instansen.
NAT Instance Configuration: Enabling Internet Access for Private Subnets
Følg anbefalede trin for opsætning af en NAT-instans i dit VCN og konfiguration af dit privat undernet for at dirigere internetanmodninger.
Deploying VPN IPSec Tunnels
Få oplysninger om, hvordan et IPSec VPN konfigureres og håndteres til dit VCN med teknisk dokumentation.
Deploying VPN IPsec Tunnels with Cisco ASA/ASAv VTI
Denne guidede hvidbog dækker alle de trin, der er nødvendige for at konfigurere Cisco ASA/ASAv-enheden og oprette en IPSec-forbindelse til et Oracle Cloud Infrastructure VCN.
Deploying Hyper-V on Oracle Cloud Infrastructure
Denne hvidbog dækker opsætning af Oracle Cloud Infrastructure- og Microsoft Hyper-V-miljøer.
Bastion Hosts: Protected Access for Virtual Cloud Networks
Denne hvidbog dækker bedste praksisser for bastionværter og sikring af adgang til Oracle Cloud Infrastructure-instanser.

 

Security-løsninger

Oracle Cloud Infrastructure Security Overview
Denne hvidbog indeholder en oversigt over sikkerhedsfunktioner i Oracle Cloud Infrastructure.
Oracle Cloud Infrastructure and the GDPR
Denne bog forklarer, hvordan funktionerne og funktionaliteten i Oracle Cloud Infrastructure kan hjælpe kunder med at imødekomme nogle af deres GDPR-krav.
Bastion Hosts: Protected Access for Virtual Cloud Networks
Denne bog præsenterer bedste praksisser for bastionværter og sikring af adgang til Oracle Cloud Infrastructure-instanser.
Hvidbøger og dataark til tjenesten Oracle CASB Cloud
Få flere oplysninger om, hvordan tjenesten Oracle CASB Cloud beskytter dit cloud-fodaftryk med automatiseret sikkerhedsovervågning.
Federating Oracle Access Manager to Oracle Cloud Infrastructure
Dette dokument indeholder de trin, der kræves for at konfigurere Oracle Cloud Infrastructure-samling med Oracle Access Manager.
Best Practices for Identity and Access Management (IAM) in Oracle Cloud Infrastructure
Denne hvidbog indeholder bedste praksisser for brug af tjenesten Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management (IAM), når du planlægger, designer og ibrugtager løsninger på Oracle Cloud Infrastructure.
Microsoft Windows: Udvidelse af aktivt katalog til Oracle Cloud Infrastructure
Denne hvidbog fører dig gennem udvidelsen af Windows Active Directory til Oracle Cloud Infrastructure.
Federating Okta and Oracle Cloud Infrastructure
Denne hvidbog indeholder en trinvis vejledning til konfiguration af Oracle Cloud Infrastructure-samlingen med Okta.
Deploying Oracle Audit Vault and Database Firewall
Denne hvidbog fokuserer på brug af Oracle Audit Vault Server til revisionsadgang til Oracle Cloud Infrastructure Database-instanser.
Managing Oracle Database Encryption Keys with Oracle Key Vault
Denne hvidbog leverer instruktioner om installation og konfiguration af Oracle Key Vault på Bare Metal-instanser for at håndtere Oracle Database TDE-nøgler.

 

Data Protection-løsninger

Best Practices for Disaster Recovery in Oracle Cloud Infrastructure
Denne hvidbog skitiserer bedste praksisser for, hvordan du skal designe og implementere din nødgenoprettelse til applikationer på Oracle Cloud Infrastructure.
Using Commvault to Backup to Oracle Cloud Infrastructure Object Storage
Dette blogopslag dækker Commvault-integration og -support til Oracle Cloud Infrastructure og brug af Oracle Object Storage som et backupmål.

 

Storage-løsninger

Using Object Storage to Migrate Databases to Oracle Cloud Infrastructure
Denne hvidbog beskriver i detaljer, hvordan arbejdsbelastninger i Oracle Database migreres til en Oracle Cloud Infrastructure Compute-instans vha. Object Storage.
Using Object Storage to Migrate Databases to Oracle Cloud Infrastructure Database as a Service (DBaaS)
Denne hvidbog beskriver i detaljer, hvordan arbejdsbelastninger i Oracle Database migreres til en Oracle Cloud Infrastructure som DBaaS-brugerstyrede Oracle Database-instanser vha. Object Storage.
File Storage Service Performance Guide
Denne bog beskriver performance i tjenesten Oracle Cloud Infrastructure File Storage.
Transferring Data to Object Storage from Other Cloud Providers or Local File Systems
Denne bog fokuserer på et primært anvendelsestilfælde, hvor data overføres til Object Storage fra andre cloud-udbydere.
Deploying Ceph Distributed Storage Cluster
Denne blog forklarer, hvordan et Ceph Distributed Storage Cluster-miljø ibrugtages på Oracle Cloud Infrastructure vha. Oracle Linux.
Deploying GlusterFS
Denne blog giver en trinvis vejledning til et GlusterFS Storage-miljø med høj tilgængelighed på Oracle Cloud Infrastructure vha. en Distributed GlusterFS Volume.
Deploying Oracle Cluster File System
Dette blogopslag indeholder en trinvis vejledning til Oracle Cluster File System (OCFS2) på Oracle Cloud Infrastructure vha. iSCSI.

 

Get Started with Oracle Cloud Infrastructure

Here are some additional resources to get you started.
See Technical Blog Posts

Stay up to date with the most recent technical blogs from Oracle Cloud Infrastructure.

Get Hands-On

Try pre-configured solutions running on Oracle Cloud Infrastructure, for free, and within minutes.

×
Ring til os nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring til os nu
1-800-633-0738 (USA)


Oracle Cloud-diskussionsforummer