Oracle Cloud Infrastructure Service Level Agreement

Virksomheder kræver mere end blot tilgængelighed af deres cloud-infrastruktur. Missionskritiske arbejdsbelastninger kræver også konsistent performance og muligheden for at håndtere, overvåge og modificere ressourcer, der kører i skyen når som helst. Kun Oracle tilbyder ende-til-anden SLA'er, der dækker performance, tilgængelighed og håndterbarhed af tjenester.
Tilgængelighed

Vær forvisset om, at dine cloud-arbejdsbelastninger er i løbende drift med Oracles forpligtelser til oppetid og forbindelse.

Håndterbarhed

Elasticiteten og konfigurerbarheden af infrastrukturen er en del af årsagen til, at applikationer bliver flyttet til skyen. Dine tjenester skal være håndterbare hele tiden for at levere denne fordel. Oracle leverer håndterbarheds-SLA'er for at sikre din mulighed for at håndtere, overvåge og modificere ressourcer.

Performance

Det er ikke nok, at der kun er adgang til dine IaaS-ressourcer. De skal konsistent performe på den måde, som du forventer, at de gør. Oracle er den første cloud-leverandør, der garanterer performance, så du kan stole på din infrastruktur til virksomhedsapplikationer.

Tilgængelighed

Tjeneste/ressource
Måling
Månedlig SLA-procent
Oracle-tjenestekredit, hvis SLA ikke overholdes
Compute
Utilgængelighed i region Højere end eller lig med 99,99 % oppetid 10%
Compute
Utilgængelighed i region Højere end eller lig med 99 % oppetid 25%
Compute
Utilgængelighed i tilgængelighedsdomæner Højere end eller lig med 99,95 % oppetid 10%
Compute
Utilgængelighed i tilgængelighedsdomæner Højere end eller lig med 99 % oppetid 25%
Blokenheder
Utilgængelighed i region Højere end eller lig med 99,99 % oppetid 10%
Blokenheder
Utilgængelighed i region Højere end eller lig med 99 % oppetid 25%
Object Storage
API-fejlrate Højere end eller lig med 99,9 % oppetid 10%
Object Storage
API-fejlrate Højere end eller lig med 99 % oppetid 25%
FastConnect
Privat forbindelse Højere end eller lig med 99,9 % oppetid 10%
FastConnect
Privat forbindelse Højere end eller lig med 99 % oppetid 25%

Håndterbarhed

Tjeneste/ressource
Måling
Månedlig SLA-procent
Oracle-tjenestekredit, hvis SLA ikke overholdes
Compute
API-fejlrate Højere end eller lig med 99,9 % oppetid 10%
Compute
API-fejlrate Højere end eller lig med 99 % oppetid 25%
Blokenheder
API-fejlrate Højere end eller lig med 99,9 % oppetid 10%
Block Volumes
API-fejlrate Højere end eller lig med 99 % oppetid 25%
Database
API-fejlrate Højere end eller lig med 99,9 % oppetid 10%
Database
API-fejlrate Højere end eller lig med 99 % oppetid 25%

Performance

Tjeneste/ressource
Måling
Månedlig SLA-procent
Oracle-tjenestekredit, hvis SLA ikke overholdes
Regnekraft lokalt NVMe-drev
Disk IOPS Ressourceperformance højere end 90% af publiceret performance, 99,9% af tiden 10%
Regnekraft lokalt NVMe-drev
Disk IOPS Ressourceperformance højere end 90% af publiceret performance, 99% af tiden 25%
Block Volumes
Disk IOPS Ressourceperformance højere end 90% af publiceret performance, 99,9% af tiden 10%
Block Volumes
Disk IOPS Ressourceperformance højere end 90% af publiceret performance, 99% af tiden 25%
Network
Netværksperformance Ressourceperformance højere end 90% af publiceret performance, 99,9% af tiden 10%
Network
Netværksperformance Ressourceperformance højere end 90% af publiceret performance, 99% af tiden 25%

Månedlig SLA i minutter/timer.

  • Højere end eller lig med 99,99% oppetid: lavere end eller lig med 4,38 minutter pr. måneds nedetid
  • Højere end eller lig med 99,95% oppetid: lavere end eller lig med 21,56 minutter pr. måneds nedetid
  • Højere end eller lig med 99,9% oppetid: lavere end eller lig med 43,8 minutter pr. måneds nedetid
  • Højere end eller lig med 99,9% oppetid: lavere end eller lig med 7,2 timer pr. måneds nedetid
 

Ressourcer

Oracle PaaS og IaaS Public Cloud Services - Grunddokument

 
 

Ofte stillede spørgsmål

 

Tilgængeligheds-SLA'er

Kræver tilgængeligheds-SLA'er, at du tager mere end ét tilgængelighedsdomæne (AD) i brug?

Der er to muligheder for tilgængeligheds-SLA til Oracle Cloud Infrastructure - Compute. Hvis du ibrugtager i mere end ét tilgængelighedsdomæne, gælder den SLA, der måler utilgængelighed i region, med en garanti på 99,99 % tilgængelighed. Hvis du ibrugtager i flere fejldomæner i et enkelt tilgængelighedsdomæne, gælder den SLA, der måler utilgængelighed i tilgængelighedsdomæne, med en garanti på 99,95 % tilgængelighed.

Hvordan beregnes oppetid?

Oppetid beregnes månedligt, som en "Månedlig oppetidsprocent".

  • Månedlige oppetidsprocenter for Oracle Cloud Infrastructure - Compute og Oracle Cloud Infrastructure - Block Volume beregnes ved at trække procentdelen af minutter i løbet af den gældende kalendermåned, hvor Oracle Cloud Infrastructure - Compute eller Oracle Cloud Infrastructure - Block Volume havde tilstanden "Region utilgængelig", fra 100 procent.
  • Månedlig oppetidsprocent for Oracle Cloud Infrastructure - Object Storage beregnes ved at trække gennemsnittet af "API-fejlrater" fra hver fem-minutters periode i den gældende kalendermåned fra 100 procent.
  • Månedlig oppetidsprocent for Oracle Cloud Infrastructure - FastConnect beregnes ved at trække procentdelen af minutter i løbet af den gældende kalendermåned, hvor dedikeret kredsløb er "Utilgængeligt", fra 100 procent.

Hvad sker der, når flere tilgængelighedsdomæner (AD'er) bliver utilgængelige?

Tilgængeligheds-SLA'er udløses normalt pga. en regionsomspændende begivenhed. Når flere AD'er i en region går ned, påvirkes alle tjenester, der er taget i brug i de AD'er.

Håndterbarheds-SLA'er

Er håndterbarheds-SLA'er på AD-niveauet (tilgængelighedsdomæne) eller regionsomspændende?

Håndterbarheds-SLA'er er tjenesteomspændende og defineret på AD-niveau.

Hvordan beregnes oppetid til Oracle Cloud Infrastructure - Compute, Oracle Cloud Infrastructure - Block Volume og Oracle Cloud Infrastructure - Database?

Månedlig oppetidsprocent for hver beregnes ved at trække gennemsnittet af "API-fejlrater" for hver fem-minutters periode i den gældende kalendermåned fra 100 procent.

Performance-SLA'er

Hvilke tjenestekreditter giver Oracle til kunder, der kommer med krav, til netværksperformance-SLA?

Oracle gover tjenestekreditter for de underliggende regnekraftressourcer, der forbruges af kunder, som kommer med kravene.

Generel SLA-tjenestekreditproces

Hvad er en tjenestekredit? Hvordan beregnes tjenestekreditter?

Tjenestekreditter ("Tjenestekreditter") beregnes som en procentdel af de nettogebyrer, som du har betalt til Oracle for en Oracle Cloud Infrastructure-tjeneste i den måned, hvor en gældende serviceforpligtelse ikke blev opfyldt, og krediteres i kalendermåneden efter Oracles godkendelse af dit krav. Tjenestekreditter er dit eneste middel, når Oracle ikke har opfyldt de tjenesteforpligtelser, der er angivet i afsnittet Service Level Agreements i grunddokumentet til Oracle PaaS og IaaS Public Cloud Services med hensyn til den gældende Oracle Cloud Infrastructure-tjeneste. Tjenestekreditter gives kun til den bestemte Oracle Cloud Infrastructure-tjeneste, som den gældende tjenesteforpligelse ikke er opfyldt til.

Skal en kunde udføre handling for at identificere en SLA-fejl og ansøge om en tjenestekredit?

Ja. Vi kræver, at kunder indsender SLA-kravet og leverer det understøttende bevis for SLA-fejlen.

Hvem kan anmode om at modtage tjenestekreditter?

Enhver kunde, som betaler for Oracle Cloud Infrastructure-tjenesterne med de SKU'er, der er angivet i grunddokumentet til Oracle PaaS og IaaS Public Cloud, kan anmode om at modtage tjenestekreditter. Dem, der køber ovenfornævnte tjenester via Oracle-butikken, skal have fuldført mindst én faktureringscyklus med Oracle, før de er berettiget til at modtage tjenestekreditter. Se grunddokumentet til Oracle PaaS og IaaS Public Cloud for at få detaljer.

Hvad er den gennemsnitlige behandlingstid for en anmodning med krav om tjenestekredit?

Krav om tjenestekreditter skal udfyldes af kunder inden for 30 dage fra tidspunktet, hvor det problem, der forårsagede, at den navngivne Oracle Cloud Infrastructure-tjeneste ikke opfyldte den gældende tjenesteforpligtelse, forekom. Oracle vil behandle krav inden for 60 dage fra Oracles modtagelse af et krav.

Hvad sker der, efter et krav om tjenestekredit er valideret?

Når et krav om tjenestekredit er valideret, vil Oracle forhøje kundens saldo for den næste kalendermåned efter Oracles godkendelse af kravet. Hvis du f.eks. bruger $100K hver måned som en del af dine universelle kreditter, og du modtager en kredit på $5K efter Oracles godkendelse af et krav, vil Oracle forhøje din saldo, så du vil have ressourcer til en værdi af $105K til næste kalendermåned, før der opkræves for overforbrug.

Må kunder anvende tjenestekreditter til hvilke som helst Oracle Cloud-tjenester?

Når saldiene forhøjes efter Oracles godkendelse af en kundes krav om tjenestekreditter, kan kunden frit anvende de tjenestekreditter til hvilken som helst Oracle Cloud-tjeneste, der er linket til kundens Universelle kreditter eller Betal efter forbrug-konto.

 

BEMÆRK: Dette dokument til ofte stillede spørgsmål er påtænkt som en generel reference for at adressere almindelige spørgsmål vedrørende Oracless PaaS og IaaS Public Cloud Services. Se grunddokumentet til Oracle PaaS og IaaS Public Cloud Services, der er dateret februar 2018, for at få en komplet forklaring af de emner, der adresseres i dokumentet Ofte stillede spørgsmål, og for andre vilkår og betingelser, der gælder for Oracle’s PaaS og IaaS Public Cloud Services.

 
 
×
Ring til os nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring til os nu
1-800-633-0738 (USA)


Oracle Cloud-diskussionsforummer