Mapping af Oracle Cloud Infrastructure-tjeneste

 
 

Mapping af cloud-tjeneste

Sammenlignelige cloud-tjenester tilbydes af Oracle Cloud Infrastructure, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure og Google Cloud Platform. Følgende tabel indeholder en mapping på højt niveau af tjenester på tværs af fire cloud-leverandører.
Opdateret februar 2019.
Kategori
Oracle Cloud Infrastructure
AWS
Azure
Google
Regioner
Tilgængelighedsdomæne (AD) Tilgængelighedszone (AZ) Tilgængelighedszone (AZ) Zoner
Networking & Content Delivery
Oracle Cloud Infrastructure Virtual Cloud Network (VCN) Amazon Virtual Private Cloud (VPC) Virtual Network Virtual Private Cloud
Networking & Content Delivery
Oracle Cloud Infrastructure Load Balancing Elastic Load Balancing Load Balancer ; Application Gateway Cloud Load Balancing
Networking & Content Delivery
Oracle Cloud Infrastructure FastConnect AWS Direct Connect Azure ExpressRoute Cloud Interconnect
Compute
Oracle Cloud Infrastructure Compute - Virtual Machines Amazon EC2 Azure Virtual Machines Compute Engine
Compute
Oracle Cloud Infrastructure Compute - Bare Metal Amazon EC2 - I3.metal    
Compute
Oracle Cloud Infrastructure Compute - GPU Amazon EC2 - P2, P3, G3 instances Azure N-Series Google GPU
Compute
Oracle Cloud Infrastructure Container Engine for Kubernetes Amazon Elastic Compute Cloud Container Service Azure Kubernetes Service Kubernetes Engine
Compute
Oracle Cloud Infrastructure Container Registry EC2 Container Registry Azure Container Registry Container Registry
Compute
Oracle Functions (kommer snart) AWS Lambda Azure Functions ; Azure Event Grid Cloud Functions
Storage
Oracle Cloud Infrastructure Block Volumes Amazon Elastic Block Store (EBS) Azure Storage Disk Compute Engine Persistent Disks
Storage
Oracle Cloud Infrastructure File Storage Amazon Elastic File System Azure Files ZFS / Avere ; Cloud Filestore (beta)
Storage
Oracle Cloud Infrastructure Object Storage Amazon Simple Storage Service (S3) Azure Storage Cloud Storage ; Cloud Storage Nearline
Storage
Oracle Cloud Infrastructure Archive Storage Amazon Glacier Azure Storage - Standard Cloud Storage Coldline
Storage
TjenestenOracle Cloud Infrastructure Data Transfer Import/Export Disk ; Import/Export Snowball; Import/Export Snowmobile Import/Export ; Azure Data Box Transfer Appliance ; tjenesten Transfer
Storage
Oracle Cloud Infrastructure Storage Gateway Storage Gateway StorSimple ZFS / Avere
Security, Identity & Compliance
Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management AWS Identity and Access Management (IAM) ; AWS Organizations Azure Active Directory ; Azure Subscription and Service Management + Azure RBAC Cloud Identity & Access Management
Security, Identity & Compliance
Tjenesten Oracle Cloud Infrastructure Key Management Key Management-tjeneste Key Vault Cloud Key Management-tjeneste
Security, Identity & Compliance
Oracle Cloud Infrastructure Audit AWS CloudTrail Activity Logging Cloud Audit Logging
Database
Tjenesten Oracle Database Cloud Amazon Relational Database Service (RDS) Azure SQL Database Cloud SQL (MySQL, Postgres); Cloud Spanner
Database
Oracle Autonomous Transaction Processing Amazon Aurora Azure SQL Database; Azure Cosmos DB Cloud SQL ; Cloud Spanner
Database
Oracle Autonomous Data Warehouse Amazon Redshift Azure SQL Data Warehouse BigQuery
Database
Oracle NoSQL Amazon DynamoDB Azure Cosmos DB Cloud Datastore, Cloud Bigtable
Edge
Oracle Cloud Infrastructure DNS Amazon Route53 Azure DNS ; Azure Traffic Manager Cloud DNS
Edge
Oracle Cloud Infrastructure Email Delivery Amazon SES Marketplace - Email Partnere
Edge
Oracle Cloud Infrastructure Web Application Firewall Web Application Firewall Application Gateway Web Application Firewall Partnere
Edge
Oracle Cloud Infrastructure DDoS Protection AWS Shield Azure DDoS Protection Service Cloud Armor
 
 
 
×
Ring til os nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring til os nu
1-800-633-0738 (USA)


Oracle Cloud-diskussionsforummer