Komplexní integrace a analýzy v cloudu

Při vašem přechodu na digitální podnikání vám SOA Cloud Service poskytne integrační platformu jako službu (iPaaS), díky níž dokážete rychle uvést do provozu svou novou platformu, začít vyvíjet a nasazovat rozhraní API a integrační projekty a poskytovat analýzy v reálném čase.
 

Možnost volby

Styly integrace, například Enterprise Service Bus, orchestrace, API Management, B2B, Managed File Transfer a Integration Analytics
 

Zaostřeno na vývojáře

Šířka i hloubka vývojářských nástrojů nabízející flexibilitu potřebnou ke splnění všech integračních úkolů
 

Výkonnost

iPaaS s možností škálování na úrovni celého podniku pro životně důležitá rozhraní API a služby určené na podporu dynamicky měnícího se pracovního vytížení ve firmě
 

Snadná správa

Eliminace potíží s instalací, zálohováním a konfigurací pro rychlejší realizaci projektu
 

Nabídka služby SOA Cloud (3)

SOA Cloud Service

Oracle SOA Suite je komplexní softwarová sada vytvořená na základě standardů a určená k vytváření, nasazení a správě integrací podle konceptů architektur orientovaných na služby (Service-Oriented Architecture – SOA). Komponenty sady využívají konzistentní nástroje, jednoduchý model nasazení a správy, kompletní zabezpečení a sjednocenou správu metadat. Oracle SOA Suite pomáhá podnikům snižovat náklady díky maximálnímu opětovnému využití stávajících investic do IT a prostředků bez ohledu na prostředí (operační systém, server aplikací apod.), ve kterém běží, či technologii, na které jsou postavené. Snadno se používá, je orientovaná na opětovné používání a podporuje používání jednotných nástrojů pro vývoj aplikací a správu kompletního životního. Tím vším dále snižuje náklady na vývoj, údržbu a komplexnost.
Oracle SOA Cloud Service poskytuje ucelený přístup k softwaru SOA Suite. Správci tak mohou ladit, konfigurovat a monitorovat prostředí SOA.
SOA Suite, B2B, Service Bus a Integration Analytics 12c jsou v cloudu zajišťovány automaticky.
Vývojáři mohou do služby SOA Cloud Service nasadit stávající kompozitní aplikace SOA nebo pro ni vytvořit nové.
Zabezpečení je součástí platformy.
Cloudové adaptéry a funkce pro REST/JSON nebo SOAP/XML umožňují rychlou integraci s aplikacemi SaaS.
Stávající kompozitní aplikace SOA a projekty Service Bus jsou přenositelné.
Podnikové analýzy v reálném čase získáte i bez zapojení pracovníků IT.
Zveřejnění služeb SOA je snadné díky rozhraní API služby Manager Cloud Service.

Managed File Transfer Cloud Service

Oracle Managed File Transfer Cloud Service (Oracle MFT CS) umožňuje zabezpečenou výměnu souborů a správu mezi cloudem a aplikacemi SaaS i místními podnikovými aplikacemi. Oracle Public Cloud nabízí potřebnou cloudovou platformu a infrastrukturu pro zajištění vašeho cloudového prostředí MFT. Společně chrání před nechtěným přístupem k nezabezpečeným souborům v každém kroku celého procesu přenosu souborů. Konzole MFT je snadno použitelná zvláště pro netechnické uživatele, takže ke správě přenosu souborů je možné využít více zdrojů. Stávající funkce vykazování vám umožní získat rychlý přehled o stavu přenosu souborů a podle potřeby jej znovu spustit.
Možnost auditu celého procesu, jeho kontroly a vykazování
Integrované zabezpečení, správa identit a šifrovaní LDAP a PGP
Komprimace, plánování a plně rozšiřitelné prostředí pro zpracování souborů
Základní webový návrhář a uživatelské rozhraní pro správu v cloudu
Integrované servery sFTP/FTPs
Rozsáhlá podpora koncových bodů: SSH, sFTP, FTPs, File, SOAP a Oracle Data Integrator
Velmi dobrá integrace se sadou Oracle SOA a B2B, rovněž dostupné ve službě SOA Cloud Service
Vysoce dostupné, s clustery, včetně nástroje na vyrovnávání zatížení

API Manager Cloud Service

Vedoucí pracovníci očekávají, že se nová firemní řešení budou na trhu objevovat rychle a že jejich složitost bude dramaticky klesat. Nejenže se rozšiřuje rozsah a škála těchto řešení, ale stále výraznější část se přesouvá do cloudu, mimo oddělení IT. Přístup ke koncovým pracovním procesům a informacím o nich poskytují rozhraní API (Application Programming Interface). Protože se počet rozhraní API vytvářených a využívaných organizacemi zvyšuje, zvyšuje se i důležitost jejich správy a přehlednosti.
Oracle API Manager Cloud Service pomáhá při vytváření rozhraní API, která umožňují vidět funkce koncových systémů a služeb. Tato rozhraní API jsou určena vývojářům aplikací a jejich správa a monitorování se provádí za běhu. Oracle API Manager Cloud Service poskytuje následující možnosti:
Umožňuje uživatelům snadno vytvářet rozhraní API.
Poskytuje možnost zabezpečit rozhraní API.
Umožňuje snadné úpravy a publikování rozhraní API.
Podporuje objevování a používání rozhraní API.
Řídí přístup k rozhraním API za běhu.

Novinky a další informace

Nový typ služby analýzy integrace
Prostřednictvím služby SOA Cloud Service je nyní dostupný nový typ služby pro analýzu integrací.
Nyní je dostupná verze SOA 12.2.1
Oracle SOA Cloud Service poskytuje výpočetní platformu PaaS pro spuštění služeb Oracle SOA Suite, Oracle Service Bus a Integration Analytics v cloudu.
Nyní je dostupná verze MFT 12.2.1
Oracle SOA Cloud Service poskytuje výpočetní platformu PaaS pro spuštění služeb Oracle SOA Suite, Oracle Service Bus a Integration Analytics v cloudu.
×
Zavolejte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolejte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskuzní fóra Oracle Cloud