Řešení podnikových pracovních úloh VMWare v předních veřejných cloudech

Své stávající pracovní úlohy datových center založené na VMware nebo KVM můžete snadno nasadit v infrastruktuře Oracle Cloud, AWS nebo GCP tak, jak jsou, aniž byste museli upravovat virtuální počítače, síť nebo úložiště.

Vyšší pružnost

Doba nasazení je zkrácena z týdnů na minuty. Nekonečné kapacity cloudu umožňují nasazení více paralelních prostředí.

Nižší náklady

Ušetříte na CapEx a OpEx, které souvisí se provozováním a správou datového centra. Ravello nabízí jednoduchou, výhodnou cenovou politiku založenou na využívání služeb.

Možnost nasazení „tak, jak je“

Vnořený hypervizor služby Ravello umožňuje vytváření cloudových prostředí, která jsou vysoce věrnými klony kompletních pracovních úloh datových center VM (včetně sítě L2), což eliminuje nutnost migrace.

Škálovatelnost v libovolné geografické oblasti

Možnost nasazení tolika prostředí, kolik potřebujete, v jakémkoliv cloudu po celém světě. A až je nebudete potřebovat, můžete je odstranit.
 
 

Přechod na cloud ve 3 krocích

1. Nahrajte svoje virtuální počítače pro místní aplikaci do systému Ravello.
Uživatelé mohou nahrávat svoje virtuální počítače přímo z prostředí vCenter a vSphere nebo ve formátu OVF/OVA.
2. Přetáhněte virtuální počítače aplikace na pracovní plochu Ravello.
Systém Ravello automaticky konfiguruje virtuální počítače, síť a úložiště podle místního prostředí.
3. Spusťte aplikaci v cloudu.
Publikujte aplikace v nejbližší cloudové oblasti.

Další zdroje

Prostředí podobná datovým centrům v cloudu pro každou fázi životního cyklu podnikové aplikace
Podniková virtuální prostředí na vyžádání v systémech Ravello
Začínáme se službou Oracle Ravello Cloud Service
×
Zavolejte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolejte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskuzní fóra Oracle Cloud