NoSQL Database

Databázová služba typu NoSQL s prostupností na vyžádání a poskytováním založeným na úložišti, která podporuje datové typy JSON, Tabulka a Klíč-Hodnota, a to vše s flexibilními zárukami transakcí.
 

Zabezpečení celého podniku

  • SSL v síti
  • Šifrování při neaktivitě
  • Ověření OAuth
  • Mechanismy řízení přístupu založené na rolích
 

Elasticita

Možnost škálování podle pracovní zátěže. Úložiště a kapacitu lze pružně rozšířit a přitom zaplatíte pouze za to, co potřebujete. Platíte pouze za spotřebované zdroje. Optimalizace provozních výdajů.

Z místní databáze do služby NoSQL Database

Možnost spouštět službu Oracle NoSQL buď ve vašem datovém centru, nebo jako plně řízenou cloudovou službu. Nyní můžete snadno provozovat místní implementace v cloudové službě se všemi výhodami služby Oracle Cloud
 

Rychlý a konzistentní výkon

Služba Oracle NoSQL Database přináší předvídatelné latence v řádu několika milisekund, a to včetně náročných aplikací škálovaných tak, aby splňovaly požadavky pracovních úloh. Vývojáři se mohou zaměřit na poskytování aplikací s velkým množstvím funkcí, zatímco se služba Oracle NoSQL Database postará o předvídatelné nízké latence a automatické škálování.
 

Nulová správa

Oracle NoSQL Database je bezserverové datové úložiště, které zajišťuje veškerou back-endovou administrativu a zařizuje pro aplikace automatické škálování, nízkou latenci odpovědí a vysokou dostupnost, což vývojářům umožňuje soustředit se na poskytování hodnoty. Vývojáři pouze propojí své aplikace se službou OracleNoSQL Database a mohou začít zapisovat a číst data.
 

Flexibilní datové modely

Ve službě Oracle NoSQL Database lze využít datové typy klíč/hodnota, pevné schéma nebo ad-hoc JSON. Aplikace mohou využívat jednoduchá rozhraní API požadavků nebo bohatý deklarativní jazyk SQL přes ad-hoc JSON a rovněž data pevného plánu.
 
×
Zavolejte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolejte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskuzní fóra Oracle Cloud