Inteligentnější přehled. Rychlejší akce

Oracle Management Cloud je sada služeb pro správu, které eliminují lidskou práci spojenou s tradičními řešeními pro monitoring, správu a zabezpečení aplikací a infrastruktury. Sada Oracle Management Cloud podporuje strojové učení a metody zpracování big data v plném rozsahu provozních dat a pomáhá tak zákazníkům podporovat inovace, snižovat náklady a omezovat riziko v provozních procesech.
Další informace naleznete v elektronické knize eBookdokumentaci.
 

Oracle Management Cloud Services

Application Performance Monitoring

Rychlá izolace problémů s aplikacemi
 
Služba Oracle Application Performance Monitoring Cloud Service poskytuje vývojářským a operačním týmům informace, které potřebují k rychlému nalezení a opravě problémů s aplikacemi. Veškeré informace o výkonu koncových uživatelů a aplikací (spolu s příslušnými protokoly aplikací) se přenášejí na zabezpečenou a sjednocenou platformu big dat Oracle Management Cloud.

Infrastructure Monitoring

Jednotné a aktivní sledování celé IT infrastruktury
 
Služba Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service sleduje stav celé vaší IT infrastruktury – místní i v cloudu – z jediné platformy. Aktivní sledování napříč úrovněmi upozorní správce na problémy a ti je tak mohou řešit a odstraňovat dřív, než budou mít dopad na koncové uživatele.

Log Analytics

Přehledy dat o počítačích v reálném čase
 
Služba Oracle Log Analytics Cloud Service sleduje, agreguje, indexuje a analyzuje data protokolů ze všech aplikací a infrastruktur – to uživatelům umožňuje vyhledávat, zkoumat a korelovat tato data a řešit tak rychleji problémy, odvozovat provozní přehledy a lépe a rozhodovat. Služba je založena na bezpečné a sjednocené platformě big dat Oracle Management Cloud.

Orchestration

Plánování, realizace a hlášení úloh v prostředí cloudu
 
Služba Oracle Orchestration Cloud Service provádí úlohy v měřítku hypercloudu. Přitom tyto úlohy automatizuje pomocí volání rozhraní REST, skriptů a prostředí pro automatizaci třetích stran. Služba Oracle Orchestration Cloud Service může automatizaci uplatnit na místní i cloudovou infrastrukturu.

IT Analytics

Operational Intelligence pro moderní IT
 
Oracle IT Analytics Cloud Service poskytuje 360stupňový náhled na výkon, dostupnost a kapacitu investic do aplikací a infrastruktury, což umožňuje vedoucím pracovníkům, analytikům a správcům IT provádět klíčová rozhodnutí o své oblasti IT. Služba je založena na bezpečné a sjednocené platformě big dat Oracle Management Cloud.

Configuration and Compliance

Automatické vyhodnocování konfigurace aplikací a infrastruktury
 
Služba Oracle Configuration and Compliance Service umožňuje pracovníkům oddělení dodržování IT a předpisů posuzovat, vyhodnocovat a napravovat porušení předpisů pomocí standardních oborových měřítek i vlastní pravidel. Služba Oracle Configuration and Compliance Service slouží k posuzování místní i cloudové infrastruktury.

Security Monitoring and Analytics

Účinné zabezpečení moderního IT prostředí
 
Služba Oracle Security Monitoring and Analytics (SMA) Cloud Service umožňuje rychlou detekci, vyšetření a nápravu nejširšího spektra hrozeb zabezpečení napříč lokálními i cloudovými IT aktivy. Služba Security Monitoring and Analytics poskytuje integrované funkce SIEM a UEBA, které jsou založeny na strojovém učení, sledování uživatelských relací a aktuálních datech analýzy hrozeb.
×
Zavolejte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolejte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskuzní fóra Oracle Cloud