Transformujte budoucnost průmyslové výroby

Transformace budoucnosti průmyslové výroby vyžaduje škálovatelnou cloudovou platformu. Podívejte se, jak může Oracle pomoci zahájit vaši ideální cestu do cloudu.
 

Oborové trendy

Nové digitální podnikové modely
Revoluční technologie, včetně cloudu a internetu věcí, umožňují průmyslovým výrobcům vyvíjet nové podnikové modely. Seznamte se s informacemi, jak si v této oblasti vede společnost Oracle.
Urychlení inovací
Pokud výrobci chtějí využít příležitosti, které přináší digitální éra, musí urychlit přijetí řady nových technologií. V tomto vydání časopisu Manufacturing Leadership Journal se seznámíte s přístupem společnosti Oracle.
Globalizace
Čtvrtá celosvětová průmyslová revoluce (4IR) již začala. Přináší nové technologie a techniky, které změní produkty, procesy a dodavatelské řetězce, jež se podílejí na jednotlivých aspektech různých průmyslových odvětví.
Transformační technologie
Technologie blockchain je příslibem vytvoření nových úrovní důvěry, transparentnosti a efektivity, které změní způsob, jakým budou společnosti a průmyslová odvětví řídit a provozovat budoucí dodavatelské řetězce.
Cesta ke cloudovému PLM
Masivní rozvoj cloudových služeb zásadně mění trh v několika oblastech a správa životního cyklu procesů (PLM) je připravena stát se další z nich.
Přizpůsobení změnám
Díky flexibilním funkcím digitální výroby můžete zjednodušit celý cyklu výroby, přizpůsobit se změnám a dodávat kvalitní produkty včas.

Oborová řešení

 
Oracle Industry 4.0 se svou novou rozšířenou realitou, strojovým viděním, digitálními dvojčaty a data science schopnostmi umožňuje organizacím získat podrobný přehled výkonu prostředků, strojů, pracovníků a vozidel. Organizace se tak mohou soustředit na optimalizaci dodavatelského řetězce, výrobu a logistiku, zkrátit dobu uvedení nových výrobků na trh a využívat nové modely.
Řešení Connected Digital Innovation od společnosti Oracle je moderní cloudová platforma, která umožňuje prostřednictvím digitálních vláken sledovat životní cyklus produktů, od vzniku představy, přes uvedení na trh až po použití v praxi a servisní údržbu.
Řešení Lead-to-Cash for the Digital Age od společnosti Oracle poskytuje vaší společnosti základ pro vylepšování zkušeností zákazníků ve všech dostupných kanálech a také flexibilitu k zajištění podpory nových modelů příjmů, jako je nabízení produktů formou služeb.
Řešení Integrated Business Planning od společnosti Oracle poskytuje informace o dodavatelském řetězci v reálném čase, adaptivní správu požadavků a zodpovědné plánování prodejů a operací a pomáhá společnosti rychle se přizpůsobit změnám v poptávce úpravou výroby, distribuce a nákupu.
Průmyslové řešení Digital Supply Chain with Blockchain od společnosti Oracle nabízí distribuovanou digitální hlavní knihu s funkcí inteligentních smluv, která je určena k realizaci smluv mezi více stranami. To může přispět k vyšší transparentnosti transakcí, zachování informací o původu produktů na všech úrovních, zlepšení efektivity dodavatelského řetězce a snížení nákladů.
Řešení Adaptive Digital Manufacturing od společnosti Oracle poskytuje sadu výkonných nástrojů pro sledování aktiv a procesů v reálném čase. Řešení poskytuje prediktivní poznatky a výstrahy založené na pravidlech vycházející z dat IoT, sbližování podnikových a provozních dat a jejich uvádění do souvislostí, využívání adaptivní inteligence k vyhledávání skrytých poznatků v big datech a implementaci uzavřených smyček, které umožňují rychleji provádět nápravné akce založené na poznatcích. Výsledkem je digitální řešení pro zvýšení produktivity se schopností asistovat a přizpůsobit se dynamickým potřebám a podmínkám výroby.
Řešení Smart Connected Factory od společnosti Oracle pomáhá výrobním společnostem lépe předvídat a řešit požadavky na údržbu, zajišťovat soulad problematiky kvality s faktory týkajícími se strojového vybavení a životního prostředí, zkracovat prostoje a zvyšovat kvalitu.
Proměnlivá poptávka zákazníků, lidské chyby a tržní konkurence jsou faktory, které trvale tlačí na vaše prostředí a vyžadují, abyste zlepšili efektivitu, kvalitu a zabezpečení provozu. Oracle poskytuje moderní platformu pro kolaborativní správu a zlepšení skladových činností, která propojí jednotlivá zařízení, senzory kvality a pracovníky do jednotného skladového procesu. Smart Connected Warehouse společnosti Oracle pomáhá lépe předvídat problémy s údržbou a kvalitou, zkracovat dobu výpadků, vylepšit inventář, optimalizovat prostor a lépe sledovat produkty, přičemž vedoucím pracovníkům nabízí všestranný přehled o všech činnostech.
Firmy se mohou spolehnout na řešení digitální logistiky od společnosti Oracle, které jim pomůže při správě dodavatelských řetězců, zrychlení činností souvisejících s plněním objednávek a zjednodušení celé řady procesů, počínaje zjednodušením dopravních sítí až po doladění skladových činností.
Inovativní řešení Digital Field Service (DFS) od společnosti Oracle pro oblasti náročné na zdroje a služby je integrovanou platformou, která dokáže zprostředkovávat služby a optimalizovat mobilní plánování a trasování služeb.
Společnosti, které se zabývají diskrétní výrobou, se vydaly cestou nabízení modelů spotřeby založených na předplatném. Řešení Digital Service and Monetization od společnosti Oracle pomáhá těmto společnostem nabízet řadu nových obchodních modelů, které sahají od předplatného pro spotřební materiál a služby po poskytování produktů formou služby.
Řešení Oracle Quote to Cash for Logistics Service Providers poskytuje základ potřebný k zajištění podpory pro jednání o přepravních smlouvách a také pomáhá zástupcům služeb zákazníkům stanovit sazby za okamžité dodání pro jednorázové nebo nepříliš časté zákazníky.
 
 
×
Zavolejte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolejte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskuzní fóra Oracle Cloud