In-Memory Cost Management Cloud

Maximalizace příjmů. Zvýšení zisků. Optimalizace provozních nákladů a pracovního kapitálu.

S pomocí služby In-Memory Cost Management Cloud můžete definovat celopodnikovou nákladovou strategii, simulovat neomezené scénáře „co kdyby“ a provádět analýzy nákladů, marží a ziskovosti – a to vše v reálném čase.
 

Náklady v reálném čase a analýza ziskovosti

Provádění komplexních, vícerozměrných analýz ziskovosti a maximalizace marží díky rychlému rozlišení dat historických, plánovaných a předpovídaných prodejů.
 

Odvozování přesných nákladů

Syntéza nákladů na plánování napříč různými výrobními lokacemi, procesy a smluvními výrobci k odvození částky „kolik by to mělo stát“.
 

Optimalizace provozních nákladů a pracovního kapitálu.

Tvorba scénářů s neomezenými náklady, porovnávání a vyhledávání dat v produktových nákladech k rozpoznání nepředpokládaných nákladů a kompromisů.
 

Identifikace neziskovějšího produktového mixu

Provádění analýz nákladů a ziskovosti s cílem identifikovat neziskovější produktový mix a bod pokrytí nákladů, v reálném čase.
 

Hlavní zprávy

Řízení nákladů je naprostý základ
Vezmeme-li v úvahu explozivní objemy dat pro vyčíslení nákladů, jakou máte jistotu, že jsou vaše analýzy komplexní, aktuální a přesné?
Bezplatný přístup k učení výroby
Naučte se maximalizovat hodnotu aplikací Oracle Manufacturing a rovněž tyto aplikace implementovat a konfigurovat.
Oracle Cloud Day
Budoucnost je poháněna cloudem. Ale jak se dá tento cíl nejlépe realizovat? Dozvíte se to na konferenci Oracle Cloud Day.
×
Zavolejte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolejte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskuzní fóra Oracle Cloud