Videa s úvodem do služby

Identity and Access Management (IAM) vám umožní kontrolovat, kdo má přístup k vašim cloudovým zdrojům, jaký typ přístupu má a ke kterým specifickým zdrojům. Podívejte se na video, které vám vysvětlí, jak můžete využít jednotný model ověřování a autorizace k zabezpečené kontrole přístupu a snadné správě zdrojů IT napříč celou vaší Oracle Cloud Infrastructure.
 
Instance Principals je funkce ve službě Identity and Access Management (IAM). Po nastavení požadovaných zdrojů a zásad aplikace spuštěná v instanci může volat veřejné služby Oracle Cloud Infrastructure, čímž eliminuje nutnost konfigurovat pověření uživatele nebo konfigurační soubor. Pomocí této funkce můžete autorizovat instanci pro volání API ve službách Oracle Cloud Infrastructure. Ve videu jsou uvedeny podrobnosti funkcí Oracle Cloud Infrastructure – Instance Principals ve službě IAM. Uvidíte také ukázku, ve které instance spustí skript Python za účelem čtení dat z Úložiště objektů.
 
Virtual Cloud Network (VCN) je přizpůsobitelná a soukromá síť v infrastruktuře Oracle Cloud. VCN poskytuje úplnou kontrolu nad vaším síťovým prostředím. Video zahrnuje nastavení VCN včetně vytvoření podsítí a směrovacích tabulek a konfigurace odpovídajících firewallů. Rychlá ukázka na konci ilustruje, jak můžete vytvořit oddíl ve svém vlastnictví a VCN uvnitř něj.
 
S Oracle Cloud Infrastructure můžete zřizovat vysoce dostupné instance výpočetních služeb na serverech bare metal bez hypervizoru se zajištěním úplné izolace sítě. Pro svoje instance virtuálních počítačů můžete využít stejný hardware, firmware, softwarový stack a síťovou infrastrukturu optimalizované pro cloud. Přečtěte si další informace o instancích Bare Metal a Virtual Machine a podívejte se na rychlou ukázku, jak spustit instanci prostřednictvím webové konzoly Oracle Cloud Infrastructure.
 
Oracle Cloud Infrastructure Block Volumes zrychluje širokou řadu vysoce výkonných aplikací s blokovým úložištěm podporujícím úlohy náročné na vstupně-výstupní (I/O) operace dle vlastního výběru a bezproblémovou ochranu a obnovení dat. Podívejte se pozorně na síťově připojené blokové svazky, které přináší nízkou latenci a desítky tisíc IOPS na každou výpočetní instanci. V rychlé ukázce se dozvíte, jak snadné je zřízení blokových svazků.
 
Oracle Cloud Infrastructure Object Storage je internetová škálovatelná vysoce odolná a dostupná služba úložiště, která je ideální pro ukládání nestrukturovaných dat jako objektů. V tomto videu se dozvíte víc o funkcích a výkonu služby Oracle Object Storage a získáte informace o tom, jak je zajištěná vysoká odolnost a integrita dat na základě replikace a oprav dat ve více chybných doménách. Po přehledu funkcí následuje rychlá ukázka.
 
Zavedením cloudových zdrojů do více domén dostupnosti získáte výborný základ pro zajištění vysoké dostupnosti a ochrany před katastrofami. Správa regionů a domén dostupnosti je tak zásadním požadavkem. Toto video vás seznámí s regiony a doménami dostupnosti včetně kroků, pomocí kterých můžete provádět jejich správu v konzoli.
 
Oracle Cloud Infrastructure Load Balancing umožňuje distribuovat přenosy do více výpočetních instancí a zvýšit tak dostupnost a reakceschopnost aplikací. Video ukazuje, jak můžete provádět správu vyrovnávání zatížení pomocí rozhraní API nebo webové konzoly a dynamicky přidávat a odstraňovat aplikační uzly v přenosovém toku.
 
Společnost Oracle poskytuje podnikovým zákazníkům jeden obchod pro IaaS a PaaS, tím že přidala nejlepší řešení DNS Oraclecloud.net do své cloudové výpočetní platformy. Ve videu jsou uvedeny podrobnosti funkcí Oracle Cloud Infrastructure – DNS. Získáte informace o podporovaných typech záznamů a kompletním souboru funkcí pro správu zón, které tato služba nabízí přímo z uživatelského rozhraní. Další informace získáte ve videu.
 
Oracle Cloud Infrastructure Audit je webová služba, která automaticky zaznamenává volání do koncových bodů veřejného aplikačního programovacího rozhraní (API) pro vaše zákazníky Oracle Cloud Infrastructure. Služba vytváří pro každé z těchto volání události protokolu auditu, které lze prohlížet, vyhledávat, ukládat a analyzovat.
 
Označování je výkonná základní služba Oracle Cloud Infrastructure, která uživatelům nabízí hledání, řízení přístupu a provádění hromadných akcí se sadou zdrojů založených na značce. Toto video nabízí přehled služby označování a jejích funkcí, seznam zdrojů, které lze označovat a specifikace označování.
 
Oracle Cloud Infrastructure Email Delivery je vysoce škálovatelná, cenově výhodná a spolehlivá infrastrukturní služba zajišťující kvalitní doručování do schránky. Služba Email Delivery je podporována předními odborníky na doručování e-mailů, ověřování, zabezpečení a správu reputace.
 
Oracle FastConnect představuje alternativu použití veřejného internetu sloužící k připojení vaší sítě k službám Oracle Cloud Infrastructure a k dalším službám platformy Oracle Cloud. Služba FastConnect zajišťuje snadný, pružný a ekonomický způsob vytvoření vyhrazeného a soukromého připojení s možností větší přenosové rychlosti a spolehlivější a konzistentnější síťové prostředí v porovnání s připojením přes internet.
 
Technologie kontejnerů řeší problém spolehlivého provozu softwaru v rámci různých výpočetních prostředí. V tomto videu vám instalační program Terraform Kubernetes Installer představí sadu modulů Terraform, ukázkovou základní konfiguraci sítě Virtual Cloud Network (VCN) a podsítí, instance, na kterých poběží rovina řízení Kubernetes, a vyrovnávače zatížení pro front-end etcd a hlavních clusterů služby Kubernetes ve vašem účtu v infrastruktuře Oracle Cloud.
 
Ravello je cloudová služba, která podnikům umožňuje spouštět pracovní úlohy VMWare a KVM v infrastruktuře Oracle Cloud „tak, jak jsou“, bez nutnosti úprav sítí nebo úložiště. V tomto videu jsou popsány funkce a výhody služby Ravello, které pomáhají v každé fázi životního cyklu aplikací, od konceptu po testování, produkci a školení.
 
×
Zavolejte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolejte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskuzní fóra Oracle Cloud