Technické zdroje Oracle Cloud Infrastructure

Začátky práce s platformou bohatou na funkce, jako je Oracle Cloud Infrastructure, mohou být bez správných technických informací náročné. Zde najdete seznamy užitečných dokumentů a prezentací, které vás touto cestou provedou.
 
 
 

Průvodci rychlým spuštěním a službou

Zde je soubor technických zdrojů, které vám pomohou začít používat Oracle Cloud Infrastructure. Vracejte se sem často, zdroje jsou pravidelně aktualizovány.
Začněte s těmito odkazy na kategorie:

 

Průvodce správou a operacemi

Osvědčené postupy při nasazování vysoce dostupné architektury v infrastruktuře Oracle Cloud
Informace o osvědčených postupech při navrhování vysoce dostupných řešení architektury v infrastruktuře Oracle Cloud, včetně postupu využití konkrétních služeb Oracle.
Nasazení aplikace Oracle Enterprise Manager 13
Tento dokument white paper úvodní příručky popisující klíčové koncepty, nezbytné předpoklady a postup instalace a konfigurace vás provede nasazením aplikace Oracle Enterprise Manager.
Začínáme s nástrojem Terraform a Oracle Cloud Infrastructure
Tento příspěvek technického blogu popisuje přípravu nástroje Terraform v infrastruktuře Oracle Cloud.

 

Výpočetní řešení

Nasazení vlastních bitových kopií operačního systému
Tento dokument white paper poskytuje podrobný návod pro vytvoření vlastní bitové kopie a její import do infrastruktury Oracle Cloud.
Začínáme: Oracle Linux pro Oracle Cloud Infrastructure
Příručka Začínáme popisuje spuštění instance Oracle Linux v infrastruktuře Oracle Cloud.
Instalace a konfigurace KVM v instancích Bare Metal pomocí Multi-VNIC
Podle postupů popsaných v tomto dokumentu white paper můžete začít používat KVM v instanci Bare Metal.
Instalace a konfigurace služby Oracle VM v infrastruktuře Oracle Cloud
Podle postupů popsaných v tomto dokumentu white paper můžete začít používat Oracle VM.
Nasazení Microsoft Hyper-V pomocí směrování
Tento dokument white paper popisuje nastavení prostředí infrastruktury Oracle Cloud a Microsoft Hyper-V.
Nasazení služby Kubernetes
Tento přehled a podrobná příručka popisují postup nasazení služby Kubernetes v infrastruktuře Oracle Cloud.

 

Řešení pro správu dat

Architektura referencí aplikace Cloudera Enterprise Data Hub
Tento dokument white paper popisuje osvědčené postupy pro spuštění aplikace Cloudera Enterprise Data Hub v infrastruktuře Oracle Cloud.
Nasazení systému Apache Cassandra
Postup nasazení databáze NoSQL systému Apache Cassandra v infrastruktuře Oracle Cloud.
Nasazení a zabezpečení databáze MongoDB
Tento příspěvek technického bloku popisuje osvědčené postupy zabezpečení databáze MongoDB v infrastruktuře Oracle Cloud.
Nasazení vysoce distribuované vrstvy ukládání do paměti cache pomocí nástrojů Memcached a Redis
Tento dokument white paper porovnává a popisuje osvědčené postupy nasazení dvou nejpoužívanějších modulů paměti cache In-Memory, Redis a Memcached, v infrastruktuře Oracle Cloud.
Nasazení nepřetržitě dostupných skupin na serveru Microsoft SQL Server
Learn how to deploy Microsoft SQL Server Always On availability groups on Oracle Cloud Infrastructure to meet enterprise-grade database service availability and security requirements.
Migrace databází Oracle z Amazon Web Services do infrastruktury Oracle Cloud Database
Tento dokument white paper zkoumá faktory pro migraci databází do infrastruktury Oracle Cloud a podrobně vysvětluje různé možnosti dostupné pro tuto migraci.
Nasazení databáze Oracle NoSQL
Přečtěte si tuto referenční příručku pro nasazení databáze Oracle NoSQL v infrastruktuře Oracle Cloud, která obsahuje i informace o úvodním nastavení a postup spuštění instalačních skriptů clusteru NoSQL.

 

Řešení pro aplikace

Přesun sady Oracle E-Business Suite do infrastruktury Oracle Cloud
Zjistěte, jak lze sadu E-Business Suite (EBS) nasadit v infrastruktuře Oracle Cloud a získat kombinaci tradičních výhod EBS s flexibilitou, dostupností a nákladovou efektivitou moderní platformy IaaS.
Nasazení aplikace JD Edwards EnterpriseOne Release 9.2 jedním kliknutím v infrastruktuře Oracle Cloud
Tento výukový program centra nápovědy ukazuje postup nasazení aplikace JD Edwards EnterpriseOne Release 9.2 jedním kliknutím a popisuje požadované a volitelné úlohy k nasazení v infrastruktuře Oracle Cloud.
Nasazení SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java v infrastruktuře Oracle Cloud
Podle osvědčených pokynů v referenční příručce tohoto dokumentu white paper můžete nasadit SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java v infrastruktuře Oracle Cloud.
Nasazení SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java ve službě Oracle Database Exadata Cloud Service
Podle osvědčených pokynů v tomto dokumentu white paper můžete nasadit databáze Oracle platformy SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java ve službě Oracle Database Exadata Cloud Service.
Využití vyrovnávání zatížení Oracle Cloud Infrastructure pro vysoce dostupnou aplikaci WordPress
Dokument white paper poskytuje referenční příručku pro vytvoření webu WordPress s několika uzly, který je konfigurován službou Oracle Cloud Infrastructure Load Balancing.

 

Síťová řešení

Přehled a průvodce nasazením sítě Virtual Cloud Network (VCN)
Získejte informace o běžných scénářích nasazení a osvědčených postupech pro Oracle Cloud Infrastructure VCN.
Nasazení instance NAT pomocí nástroje Terraform
Tento příspěvek blogu popisuje, jak automaticky nasadit instanci NAT pomocí nástroje Terraform a konfigurovat privátní instance ke směrování internetových dotazů přes instanci NAT.
Konfigurace instance NAT: aktivace přístupu k internetu pro soukromé podsítě
Přečtěte si doporučené postupy pro nastavení instance NAT ve vaší síti VCN a konfiguraci směrování internetových dotazů přes vaši soukromou podsíť.
Nasazení tunelů VPN IPSec
V technické dokumentaci zjistíte, jak nastavit a spravovat IPSec VPN pro vaši síť VCN.
Nasazení tunelů VPN IPsec pomocí nástroje Cisco ASA/ASAv VTI
Tento dokument white paper popisuje všechny nezbytné kroky konfigurace zařízení Cisco ASA/ASAv za účelem vytvoření připojení IPSec ke službě Oracle Cloud Infrastructure VCN.
Nasazení Microsoft Hyper-V pomocí směrování
Tento dokument white paper popisuje nastavení prostředí infrastruktury Oracle Cloud a Microsoft Hyper-V.
Systémy Bastion Host: chráněný přístup pro virtuální cloudové sítě
Tento dokument white paper obsahuje osvědčené postupy pro systémy bastion host a zabezpečený přístup k instancím infrastruktury Oracle Cloud.

 

Řešení zabezpečení

Přehled zabezpečení v infrastruktuře Oracle Cloud
Tento dokument white paper poskytuje přehled funkcí zabezpečení v infrastruktuře Oracle Cloud.
Microsoft Windows: Rozšíření služby Active Directory na Oracle Cloud Infrastructure
Tento dokument white paper vás provede procesem rozšíření infrastruktury Windows Active Directory na infrastrukturu Oracle Cloud.
Sdružení služby Okta a Oracle Cloud Infrastructure
Tento dokument white paper poskytuje podrobného průvodce konfigurací sdružení infrastruktury Oracle Cloud se službou Okta.
Nasazení služby Oracle Audit Vault and Database Firewall
Tento white paper se zaměřuje na použití serveru Oracle Audit Vault Server pro kontrolu přístupu k instancím Oracle Cloud Infrastructure Database.
Správa šifrovacích klíčů služby Oracle Database pomocí služby Oracle Key Vault
V tomto white paperu se nachází pokyny k instalaci a konfiguraci služby Oracle Key Vault na instancích Bare Metal za účelem správy klíčů TDE ke službě Oracle Database.

 

Řešení pro ochranu dat

Zálohování do služby Oracle Cloud Infrastructure Object Storage pomocí softwaru Commvault
Tento příspěvek blogu popisuje integraci a podporu softwaru Commvault v infrastruktuře Oracle Cloud a využívání služby Oracle Object Storage jakožto cíle pro zálohu.

 

Řešení úložiště

Nasazení clusteru distribuovaného úložiště Ceph
Tento blog popisuje postup nasazení prostředí clusteru distribuovaného úložiště Ceph v infrastruktuře Oracle Cloud pomocí Oracle Linux.
Nasazení infrastruktury GlusterFS
Tento blog poskytuje podrobného průvodce vytvořením vysoce dostupného prostředí GlusterFS Storage v infrastruktuře Oracle Cloud pomocí distribuovaného svazku GlusterFS.
Nasazení systému Oracle Cluster File System
Tento blog poskytuje podrobného průvodce nasazením systému Oracle Cluster File System (OCFS2) v infrastruktuře Oracle Cloud pomocí iSCSI.

 

Začínáme s infrastrukturou Oracle Cloud

Zde jsou další zdroje, které vám pomohou začít.
See Technical Blog Posts

Stay up to date with the most recent technical blogs from Oracle Cloud Infrastructure.

Get Hands-On

Try pre-configured solutions running on Oracle Cloud Infrastructure, for free, and within minutes.

×
Zavolejte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolejte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskuzní fóra Oracle Cloud