Technické zdroje Oracle Cloud Infrastructure

Začátky práce s platformou bohatou na funkce, jako je Oracle Cloud Infrastructure, mohou být bez správných technických informací náročné. Zde najdete seznamy užitečných dokumentů a prezentací, které vás touto cestou provedou.
 
 
 

Průvodci rychlým spuštěním a službou

Zde je soubor technických zdrojů, které vám pomohou začít používat Oracle Cloud Infrastructure. Vracejte se sem často, zdroje jsou pravidelně aktualizovány.
Začněte s těmito odkazy na kategorie:

 

Průvodce správou a operacemi

Doporučené postupy pro zotavení po havárii v prostředí infrastruktury Oracle Cloud
Tento white paper shrnuje doporučené postupy návrhu a implementace zotavení vaší aplikace po havárii v prostředí infrastruktury Oracle Cloud.
Osvědčené postupy při nasazování vysoce dostupné architektury v infrastruktuře Oracle Cloud
Informace o osvědčených postupech při navrhování vysoce dostupných řešení architektury v infrastruktuře Oracle Cloud, včetně postupu využití konkrétních služeb Oracle.
Nasazení aplikace Oracle Enterprise Manager 13
Tento dokument white paper úvodní příručky popisující klíčové koncepty, nezbytné předpoklady a postup instalace a konfigurace vás provede nasazením aplikace Oracle Enterprise Manager.
Začínáme s nástrojem Terraform a Oracle Cloud Infrastructure
Tento příspěvek technického blogu popisuje přípravu nástroje Terraform v infrastruktuře Oracle Cloud.

 

Výpočetní řešení

Vytváření služeb domén Active Directory v infrastruktuře Oracle Cloud
Tento dokument white paper vás provede procesem vytvoření prostředí Active Directory v účtu infrastruktury Oracle Cloud.
Změna velikosti výpočetních instancí v infrastruktuře Oracle Cloud
Tento dokument popisuje proces a doporučené postupy pro změnu velikosti standardních výpočetních prostředků v infrastruktuře Oracle Cloud. Proces je ukázán na zvětšení nasazené instance systému Windows 2012 R2 Server, ve které jsou spuštěny řadič domény a služba Active Directory.
Bezpečné spouštění grafických aplikací v infrastruktuře Oracle Cloud
Tento dokument vysvětluje postup bezpečné konfigurace výpočetních instancí systému Linux, které se ve výchozím nastavení konfigurují pouze pomocí relace SSH příkazového řádku, za účelem bezpečného spouštění grafických aplikací, které vyžadují úplné desktopové prostředí nebo podskupinu grafických funkcí.
Nasazení vlastních bitových kopií operačního systému
Tento dokument white paper poskytuje podrobný návod pro vytvoření vlastní bitové kopie a její import do infrastruktury Oracle Cloud.
Začínáme: Oracle Linux pro Oracle Cloud Infrastructure
Příručka Začínáme popisuje spuštění instance Oracle Linux v infrastruktuře Oracle Cloud.
Instalace a konfigurace KVM v instancích Bare Metal pomocí Multi-VNIC
Podle postupů popsaných v tomto dokumentu white paper můžete začít používat KVM v instanci Bare Metal.
Instalace a konfigurace služby Oracle VM v infrastruktuře Oracle Cloud
Podle postupů popsaných v tomto dokumentu white paper můžete začít používat Oracle VM.
Nasazení technologie Hyper-V v infrastruktuře Oracle Cloud
Tento dokument white paper popisuje nastavení prostředí infrastruktury Oracle Cloud a Microsoft Hyper-V.
Nasazení služby Kubernetes
Tento přehled a podrobná příručka popisují postup nasazení služby Kubernetes v infrastruktuře Oracle Cloud.

 

Řešení pro správu dat

Architektura mikroslužeb Oracle GoldenGate v infrastruktuře Oracle Cloud
V tomto dokumentu white paper jsou popsány osvědčené postupy pro konfiguraci architektury mikroslužeb Oracle GoldenGate ve virtuálních počítačích (VM), bare metal nebo databázích Exadata infrastruktury Oracle Cloud.
Migrace databází do prostředí infrastruktury Oracle Cloud pomocí úložiště Object Storage a služby Data Transfer Service
Tento white paper podrobně popisuje, jak migrovat pracovní úlohy Oracle Database do instancí infrastruktury Oracle Cloud Infrastructure Compute, a nabízí volby a příklady, které vám při migraci pomohou.
Migrace databází do prostředí infrastruktury Oracle Cloud Infrastructure DBaaS jako službu pomocí úložiště Object Storage
Tento white paper podrobně popisuje, jak migrovat pracovní úlohy Oracle Database do prostředí infrastruktury Oracle Cloud jako uživatelsky řízené DBaaS instance Oracle Database.
Nasazení systému Exadata v infrastruktuře Oracle Cloud
Tento dokument white paper popisuje podrobné pokyny k nasazení systému Exadata DB, včetně všech požadovaných sítí.
Architektura referencí aplikace Cloudera Enterprise Data Hub
Tento dokument white paper popisuje osvědčené postupy pro spuštění aplikace Cloudera Enterprise Data Hub v infrastruktuře Oracle Cloud.
Nasazení systému Apache Cassandra
Postup nasazení databáze NoSQL systému Apache Cassandra v infrastruktuře Oracle Cloud.
Nasazení a zabezpečení databáze MongoDB
Tento příspěvek technického bloku popisuje osvědčené postupy zabezpečení databáze MongoDB v infrastruktuře Oracle Cloud.
Nasazení vysoce distribuované vrstvy ukládání do paměti cache pomocí nástrojů Memcached a Redis
Tento dokument white paper porovnává a popisuje osvědčené postupy nasazení dvou nejpoužívanějších modulů paměti cache In-Memory, Redis a Memcached, v infrastruktuře Oracle Cloud.
Nasazení nepřetržitě dostupných skupin na serveru Microsoft SQL Server
Zjistěte, jak nasadit nepřetržitě dostupné skupiny na serveru Microsoft SQL Server za účelem splnění požadavků na dostupnost a zabezpečení podnikové databázové služby.
Migrace databází Oracle z Amazon Web Services do infrastruktury Oracle Cloud Database
Tento dokument white paper zkoumá faktory pro migraci databází do infrastruktury Oracle Cloud a podrobně vysvětluje různé možnosti dostupné pro tuto migraci.
Nasazení databáze Oracle NoSQL
Přečtěte si tuto referenční příručku pro nasazení databáze Oracle NoSQL v infrastruktuře Oracle Cloud, která obsahuje i informace o úvodním nastavení a postup spuštění instalačních skriptů clusteru NoSQL.

 

Řešení pro aplikace

Migrace dat aplikací do infrastruktury Oracle Cloud
V tomto dokumentu white paper jsou uvedeny osvědčené postupy k přesunu dat aplikací do infrastruktury Oracle Cloud. Dokument je určen majitelům podnikových aplikací.
Platforma Oracle Application Express (APEX) v databázi infrastruktury Oracle Cloud
V tomto dokumentu je uveden podrobný postup nasazení platformy Oracle APEX v databázi infrastruktury Oracle Cloud pomocí šablony Terraform.
Přesun sady Oracle E-Business Suite do infrastruktury Oracle Cloud
Zjistěte, jak lze sadu E-Business Suite (EBS) nasadit v infrastruktuře Oracle Cloud a získat kombinaci tradičních výhod EBS s flexibilitou, dostupností a nákladovou efektivitou moderní platformy IaaS.
Nasazení SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java v infrastruktuře Oracle Cloud
Podle osvědčených pokynů v referenční příručce tohoto dokumentu white paper můžete nasadit SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java v infrastruktuře Oracle Cloud.
Nasazení SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java ve službě Oracle Database Exadata Cloud Service
Podle osvědčených pokynů v tomto dokumentu white paper můžete nasadit databáze Oracle platformy SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java ve službě Oracle Database Exadata Cloud Service.
Využití vyrovnávání zatížení Oracle Cloud Infrastructure pro vysoce dostupnou aplikaci WordPress
Dokument white paper poskytuje referenční příručku pro vytvoření webu WordPress s několika uzly, který je konfigurován službou Oracle Cloud Infrastructure Load Balancing.

 

Síťová řešení

Osvědčení postupy pro připojení IPSec VPN
V tomto dokumentu jsou uvedeny osvědčené postupy pro připojení místní sítě k infrastruktuře Oracle Cloud pomocí nejúspěšnějšího připojení IPSec VPN přes internet.
Integrace SDN se sítěmi Nuage
V tomto dokumentu je podrobný návod k nasazení sítí Nuage řešení softwarově definovaných sítí (SDN) od společnosti Nokia do infrastruktury Oracle Cloud.
Připojení k sériové konzoli soukromé IP prostřednictvím brány služeb
V tomto dokumentu je uveden postup konfigurace a přístupu k sériové konzoli zabezpečeným způsobem pro vzdálené připojení.
Přehled a průvodce nasazením sítě Virtual Cloud Network (VCN)
Informace o službě Networking a běžných scénářích nasazení pro Oracle Cloud Infrastructure VCN.
Nasazení instance NAT pomocí nástroje Terraform
Tento příspěvek blogu popisuje, jak automaticky nasadit instanci NAT pomocí nástroje Terraform a konfigurovat privátní instance ke směrování internetových dotazů přes instanci NAT.
Konfigurace instance NAT: aktivace přístupu k internetu pro soukromé podsítě
Přečtěte si doporučené postupy pro nastavení instance NAT ve vaší síti VCN a konfiguraci směrování internetových dotazů přes vaši soukromou podsíť.
Nasazení tunelů VPN IPSec
V technické dokumentaci zjistíte, jak nastavit a ovládat IPSec VPN pro vaši síť VCN.
Nasazení tunelů VPN IPsec pomocí nástroje Cisco ASA/ASAv VTI
Tento dokument white paper popisuje všechny nezbytné kroky konfigurace zařízení Cisco ASA/ASAv za účelem vytvoření připojení IPSec ke službě Oracle Cloud Infrastructure VCN.
Nasazení technologie Hyper-V v infrastruktuře Oracle Cloud
Tento dokument white paper popisuje nastavení prostředí infrastruktury Oracle Cloud a Microsoft Hyper-V.
Systémy Bastion Host: chráněný přístup pro virtuální cloudové sítě
Tento dokument white paper obsahuje osvědčené postupy pro systémy bastion host a zabezpečený přístup k instancím infrastruktury Oracle Cloud.

 

Řešení zabezpečení

Přehled zabezpečení v infrastruktuře Oracle Cloud
Tento dokument white paper poskytuje přehled funkcí zabezpečení v infrastruktuře Oracle Cloud.
Infrastruktura Oracle Cloud a nařízení GDPR
Tento dokument vysvětluje, jak mohou vlastnosti a funkce infrastruktury Oracle Cloud pomoci zákazníkům splnit některé z požadavků nařízení GDPR.
Systémy Bastion Host: chráněný přístup pro virtuální cloudové sítě
Tento dokument obsahuje osvědčené postupy pro systémy bastion host a zabezpečený přístup k instancím Oracle Cloud Infrastructure.
Oracle CASB Cloud Service – dokumenty white paper a data sheety
Poznejte způsoby, kterými služba Oracle CASB Cloud Service chrání vaše základy cloudu pomocí automatizovaného sledování zabezpečení.
Sdružení služby Oracle Access Manager s infrastrukturou Oracle Cloud
V tomto dokumentu jsou popsány kroky požadované ke konfiguraci sdružení infrastruktury Oracle Cloud se službou Oracle Access Manager.
Osvědčené postupy pro řízení identit a přístupu (IAM) v infrastruktuře Oracle Cloud
V tomto white paperu najdete osvědčené postupy pro používání služby Oracle Cloud Identity and Access Management (IAM) při plánování, navrhování a nasazování řešení v infrastruktuře Oracle Cloud.
Microsoft Windows: Rozšíření služby Active Directory na Oracle Cloud Infrastructure
Tento dokument white paper vás provede procesem rozšíření infrastruktury Windows Active Directory na infrastrukturu Oracle Cloud.
Sdružení služby Okta a Oracle Cloud Infrastructure
Tento dokument white paper poskytuje podrobného průvodce konfigurací sdružení infrastruktury Oracle Cloud se službou Okta.
Nasazení služby Oracle Audit Vault and Database Firewall
Tento white paper se zaměřuje na použití serveru Oracle Audit Vault Server pro kontrolu přístupu k instancím Oracle Cloud Infrastructure Database.
Správa šifrovacích klíčů služby Oracle Database pomocí služby Oracle Key Vault
V tomto white paperu se nachází pokyny k instalaci a konfiguraci služby Oracle Key Vault na instancích Bare Metal za účelem správy klíčů TDE ke službě Oracle Database.

 

Řešení pro ochranu dat

Doporučené postupy pro zotavení po havárii v prostředí infrastruktury Oracle Cloud
Tento white paper shrnuje doporučené postupy návrhu a implementace zotavení vaší aplikace po havárii v prostředí infrastruktury Oracle Cloud.
Zálohování do služby Oracle Cloud Infrastructure Object Storage pomocí softwaru Commvault
Tento příspěvek blogu popisuje integraci a podporu softwaru Commvault v infrastruktuře Oracle Cloud a využívání služby Oracle Object Storage jakožto cíle pro zálohu.

 

Řešení úložiště

Používání úložiště Object Storage k migraci databází do prostředí Oracle Cloud Infrastructure
Tento white paper podrobně popisuje, jak migrovat pracovní úlohy Oracle Database do instance infrastruktury Oracle Cloud Infrastructure Compute pomocí úložiště Object Storage.
Používání úložiště Object Storage k migraci databází do prostředí infrastruktury Oracle Cloud jako službu (DBaaS)
Tento white paper podrobně popisuje, jak migrovat pracovní úlohy Oracle Database do prostředí infrastruktury Oracle Cloud jako uživatelsky řízené DBaaS instance Oracle Database pomocí úložiště Object Storage.
File Storage Service - Průvodce výkonem
Tento white paper se věnuje výkonu služby Oracle Cloud Infrastructure File Storage.
Přenos dat do Object Storage od jiných poskytovatelů cloudů nebo z místních souborových systémů
Tento dokument se zaměřuje na primární případ užití, což je přenos dat do Object Storage od ostatní poskytovatelů cloudu.
Nasazení clusteru distribuovaného úložiště Ceph
Tento blog popisuje postup nasazení prostředí clusteru distribuovaného úložiště Ceph v infrastruktuře Oracle Cloud pomocí Oracle Linux.
Nasazení infrastruktury GlusterFS
Tento blog poskytuje podrobného průvodce vytvořením vysoce dostupného prostředí GlusterFS Storage v infrastruktuře Oracle Cloud pomocí distribuovaného svazku GlusterFS.
Nasazení systému Oracle Cluster File System
Tento blog poskytuje podrobného průvodce nasazením systému Oracle Cluster File System (OCFS2) v infrastruktuře Oracle Cloud pomocí iSCSI.

 

Začínáme s infrastrukturou Oracle Cloud

Zde jsou další zdroje, které vám pomohou začít.
See Technical Blog Posts

Stay up to date with the most recent technical blogs from Oracle Cloud Infrastructure.

Vyzkoušejte si v praxi

Vyzkoušejte si zdarma a během několika minut předkonfigurovaná řešení spuštěná v infrastruktuře Oracle Cloud.

×
Zavolejte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolejte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskuzní fóra Oracle Cloud