Smlouva o rozsahu služeb Oracle Cloud Infrastructure

Podniky od cloudové infrastruktury požadují více než jen dostupnost. Důležité pracovní úlohy vyžadují také konzistentní výkon a možnost kdykoli řídit, monitorovat a měnit zdroje běžící v cloudu. Pouze společnost Oracle nabízí komplexní smlouvy SLA pokrývající výkonnost, dostupnost a řiditelnost služeb.
Dostupnost

Díky závazkům společnosti Oracle v oblasti provozuschopnosti a konektivity si můžete být jisti, že pracovní úlohy v cloudu poběží nepřetržitě.

Možnost správy

Pružnost a konfigurovatelnost infrastruktury představuje jeden z důvodů, proč lidé přesunují aplikace do cloudu. Vaše služby musí být řiditelné nepřetržitě, abyste z této výhody mohli těžit. Společnost Oracle nabízí smlouvy SLA s možností správy k zajištění správy, monitorování a změn zdrojů.

Výkon

Nestačí, aby vaše zdroje IaaS byl jen dostupné. Měly by také nepřetržitě dosahovat očekávaného výkonu. Společnost Oracle je první dodavatel cloudu, který zaručuje výkon, a vy se tak na svou infrastrukturu pro podnikové aplikace můžete spolehnout.

Dostupnost

Služba/zdroj
Ukazatel
Procento SLA za měsíc
Kredit na služby Oracle v případě porušení smlouvy SLA
Compute
Nedostupnost oblasti Vyšší nebo rovno 99,99 % dostupnosti 10 %
Compute
Nedostupnost oblasti Vyšší nebo rovno 99 % dostupnosti 25 %
Compute
Nedostupnost domén dostupnosti Vyšší nebo rovno 99.95 % dostupnosti 10 %
Compute
Nedostupnost domén dostupnosti Vyšší nebo rovno 99 % dostupnosti 25 %
Block Volumes
Nedostupnost oblasti Vyšší nebo rovno 99,99 % dostupnosti 10 %
Block Volumes
Nedostupnost oblasti Vyšší nebo rovno 99 % dostupnosti 25 %
Object Storage
Chybovost rozhraní API Vyšší nebo rovno 99,9 % dostupnosti 10 %
Object Storage
Chybovost rozhraní API Vyšší nebo rovno 99 % dostupnosti 25 %
FastConnect
Soukromé připojení Vyšší nebo rovno 99,9 % dostupnosti 10 %
FastConnect
Soukromé připojení Vyšší nebo rovno 99 % dostupnosti 25 %

Možnost správy

Služba / zdroj
Ukazatel
Procento SLA za měsíc
Kredit na služby Oracle v případě porušení smlouvy SLA
Compute
Chybovost rozhraní API Vyšší nebo rovno 99,9 % dostupnosti 10 %
Compute
Chybovost rozhraní API Vyšší nebo rovno 99 % dostupnosti 25 %
Block Volumes
Chybovost rozhraní API Vyšší nebo rovno 99,9 % dostupnosti 10 %
Block Volumes
Chybovost rozhraní API Vyšší nebo rovno 99 % dostupnosti 25 %
Database
Chybovost rozhraní API Vyšší nebo rovno 99,9 % dostupnosti 10 %
Database
Chybovost rozhraní API Vyšší nebo rovno 99 % dostupnosti 25 %

Výkon

Služba / zdroj
Ukazatel
Procento SLA za měsíc
Kredit na služby Oracle v případě porušení smlouvy SLA
Místní výpočetní jednotka NVMe
Disk IOPS Výkonnost zdrojů vyšší než 90 % publikované výkonnosti, 99,9 % času 10 %
Místní výpočetní jednotka NVMe
Disk IOPS Výkonnost zdrojů vyšší než 90 % publikované výkonnosti, 99 % času 25 %
Block Volumes
Disk IOPS Výkonnost zdrojů vyšší než 90 % publikované výkonnosti, 99,9 % času 10 %
Block Volumes
Disk IOPS Výkonnost zdrojů vyšší než 90 % publikované výkonnosti, 99 % času 25 %
Síť
Výkon sítě Výkonnost zdrojů vyšší než 90 % publikované výkonnosti, 99,9 % času 10 %
Síť
Výkon sítě Výkonnost zdrojů vyšší než 90 % publikované výkonnosti, 99 % času 25 %

Měsíční SLA v minutách / hodinách.

  • Vyšší nebo rovno 99,99% dostupnosti: menší nebo rovno 4,38 minuty výpadku za měsíc
  • Vyšší nebo rovno 99,95% dostupnosti: menší nebo rovno 21,56 minuty výpadku za měsíc
  • Vyšší nebo rovno 99,9% dostupnosti: menší nebo rovno 43,8 minutám výpadku za měsíc
  • Vyšší nebo rovno 99% dostupnosti: menší nebo rovno 7,2 hodinám výpadku za měsíc
 

Zdroje

Oracle PaaS and IaaS Public Cloud Services – pillar document

 
 

Nejčastější dotazy

 

Smlouvy SLA o dostupnosti

Vyžadují smlouvy SLA o dostupnosti nasazení ve více než jedné doméně dostupnosti (AD)?

K dispozici jsou dvě možnosti pro smlouvu SLA o dostupnosti pro službu Oracle Cloud Infrastructure – Compute. Při nasazení ve více než jedné doméně dostupnosti platí smlouva SLA, která vyměřuje nedostupnost oblasti s garancí 99,99% dostupnosti. Při nasazení ve více chybových doménách s jedinou doménou dostupnosti platí smlouva SLA, která vyměřuje nedostupnost domény dostupnosti s garancí 99,95% dostupnosti.

Jak se dostupnost vypočítává?

Dostupnost se vypočítává měsíčně jako „Procento dostupnosti za měsíc“.

  • Procento dostupnosti Oracle Cloud Infrastructure – Compute a Oracle Cloud Infrastructure – Block Volume se vypočítá tak, že se od 100 procent odečte procentní podíl minut příslušného kalendářního měsíce, ve kterém byla Oracle Cloud Infrastructure – Compute a Oracle Cloud Infrastructure – Block Volume ve stavu „Oblast nedostupná“.
  • U Oracle Cloud Infrastructure – Úložiště objektů se procento měsíční dostupnosti vypočítá tak, že se od 100 procent odečte průměrná „chybovosti rozhraní API“ v každém pětiminutovém období v příslušném kalendářním měsíci.
  • U Oracle Cloud Infrastructure – FastConnect se procento měsíční dostupnosti vypočítá tak, že se od 100 procent odečte procentní podíl minut příslušného kalendářního měsíce, během kterého byl vyhrazený obvod „nedostupný“.

Co se stane, pokud není k dispozici několik domén dostupnosti (AD)?

Smlouvy SLA se obvykle uplatňují při události v rámci oblasti. Pokud dojde k výpadku několika AD v oblasti, bude to mít vliv na všechny služby nasazené v těchto AD.

SLA o řiditelnosti

Platí SLA o řiditelnosti na úrovni domény dostupnosti (AD) nebo v celé oblasti?

SLA řiditelnosti se týkají celé služby a definují se na úrovni AD.

Jak se vypočítává dostupnost pro Oracle Cloud Infrastructure – Compute, Oracle Cloud Infrastructure – Block Volume a Oracle Cloud Infrastructure – Database?

U těchto služeb se procento měsíční dostupnosti vypočítá tak, že se od 100 procent odečte průměr „chybovosti rozhraní API“ v každém pětiminutovém období v příslušném kalendářním měsíci.

SLA výkonnosti

Jaké kredity na služby společnost Oracle poskytne zákazníkům podávajícím reklamaci v rámci SLA výkonnosti sítě?

Společnost Oracle poskytne kredity na služby pro základní výpočetní zdroje využité zákazníky podávajícími reklamaci.

Obecný postup pro kredity na služby podle SLA

Co je kredit na služby? Jak se kredity na služby vypočítávají?

Kredity na služby se vypočítávají jako procento čistých poplatků, které jste zaplatili společnosti Oracle za služby Oracle Cloud Infrastructure v měsíci, ve kterém nedošlo k naplnění závazku k poskytování služeb, a připíší se vám v měsíci následujícím po schválení vaší reklamace ze strany společnosti Oracle. Kredity na služby představují výhradní a výlučný opravný prostředek, pokud společnost Oracle nesplní kterýkoliv ze svých závazků k poskytování služeb stanovených v části Smlouva o rozsahu služeb pilotní dokumentace ke službám Oracle PaaS a IaaS Public Cloud ve vztahu k příslušné službě Oracle Cloud Infrastructure. Kredity na služby budou poskytnuty pouze pro konkrétní službu Oracle Cloud Infrastructure, u které nebyl splněn příslušný závazek k poskytování služeb.

Musí zákazník podniknout kroky, aby identifikoval nedodržení smlouvy SLA a požádat kredit na služby?

Ano. Vyžadujeme, aby zákazníci podali reklamaci na SLA a poskytli důkazy o nedodržení smlouvy SLA.

Kdo může o kredity na služby požádat?

O kredity na služby může požádat jakýkoliv zákazník, který platí za služby Oracle Cloud Infrastructure pomocí jednotek SKU předem stanovených v pilotní dokumentaci ke službám Oracle PaaS a IaaS Public Cloud. Ti, kdo si výše zmíněné služby zakoupili prostřednictvím obchodu Oracle Store, budou moci požádat o kredity na služby až po uplynutí alespoň jednoho fakturačního cyklu u společnosti Oracle. Podrobnosti naleznete v pilotní dokumentaci ke službám Oracle PaaS a IaaS Public Cloud.

Jaká je obvykle doba zpracování žádosti o kredity na služby?

Žádosti o kredity na služby musí zákazníci podat do 30 dní po výskytu problému, který způsobil, že určitá služba Oracle Cloud Infrastructure nesplnila příslušný závazek k poskytování služeb. Společnost Oracle vyvine přiměřené komerční úsilí, aby žádosti zpracovala do 60 dní od jejich přijetí.

Co se stane po ověření nároku na kredity na služby?

Po ověření nároku na kredity na služby společnost Oracle zákazníkovi zvýší zůstatek pro kalendářní měsíc následující po schválení nároku ze strany společnosti Oracle. Pokud každý měsíc v rámci svých univerzálních kreditů utratíte 100 tisíc USD a po schválení nároku obdržíte 5 000 USD v kreditech, společnost Oracle zvýší váš zůstatek kreditů na 105 tisíc USD pro další kalendářní měsíc, než dojde k naúčtování poplatku za překročení limitu.

Mohou zákazníci použít kredity na služby pro jakékoliv služby Oracle Cloud?

Jakmile po schválení nároku zákazníka na kredity na služby ze strany společnosti Oracle dojde k navýšení zůstatku, může zákazník tyto kredity používat pro jakékoliv služby Oracle Cloud, které jsou propojeny s jeho univerzálními kredity nebo účtem pay-as-you-go (průběžných plateb).

 

POZNÁMKA: Tento dokument s nejčastějšími dotazy slouží jako obecná reference k řešení běžných dotazů týkajících se služeb PaaS a IaaS Public Cloud společnosti Oracle. Ucelené vysvětlení témat popsaných v dokumentu s nejčastějšími dotazy a další podmínky, které se vztahují na služby PaaS a IaaS Public Cloud společnosti Oracle, najdete v pilotní dokumentaci ke službám PaaS a IaaS Public Cloud vydané v únoru 2018.

 
 
×
Zavolejte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolejte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskuzní fóra Oracle Cloud