Mapování služeb infrastruktury Oracle Cloud

 
 

Mapování služeb Cloud Service

Infrastruktura Oracle Cloud, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure a Google Cloud Platform nabízejí srovnatelné cloudové služby. V následující tabulce je uvedeno mapování služeb vysoké úrovně pro všechny čtyři dodavatele cloudu.
Aktualizováno v únoru 2019.
Kategorie
Infrastruktura Oracle Cloud
AWS
Azure
Google
Regiony
Doména dostupnosti (AD) Zóna dostupnosti (AZ) Zóna dostupnosti (AZ) Zóny
Sítě a doručování obsahu
Oracle Cloud Infrastructure Virtual Cloud Network (VCN) Amazon Virtual Private Cloud (VPC) Virtual Network Virtual Private Cloud
Sítě a doručování obsahu
Oracle Cloud Infrastructure Load Balancing Elastic Load Balancing Load Balancer; Application Gateway Cloud Load Balancing
Sítě a doručování obsahu
Oracle Cloud Infrastructure FastConnect AWS Direct Connect Azure ExpressRoute Cloud Interconnect
Compute
Oracle Cloud Infrastructure Compute – Virtuální počítače Amazon EC2 Azure Virtual Machines Compute Engine
Compute
Oracle Cloud Infrastructure Compute – Bare Metal Amazon EC2 – I3.metal    
Compute
Oracle Cloud Infrastructure Compute – GPU Amazon EC2 – instance P2, P3, G3 Azure N-Series Google GPU
Compute
Oracle Cloud Infrastructure Container Engine for Kubernetes Amazon Elastic Compute Cloud Container Service Azure Kubernetes Service Kubernetes Engine
Compute
Oracle Cloud Infrastructure Container Registry EC2 Container Registry Azure Container Registry Registr kontejnerů
Compute
Oracle Functions (již brzy) AWS Lambda Azure Functions; Azure Event Grid Cloud Functions
Storage
Oracle Cloud Infrastructure Block Volumes Amazon Elastic Block Store (EBS) Disk Azure Storage Trvalé disky Compute Engine
Storage
Oracle Cloud Infrastructure File Storage Amazon Elastic File System Azure Files ZFS/Avere; Cloud Filestore (beta)
Storage
Oracle Cloud Infrastructure Object Storage Amazon Simple Storage Service (S3) Azure Storage Cloud Storage; Cloud Storage Nearline
Storage
Oracle Cloud Infrastructure Archive Storage Amazon Glacier Azure Storage – Standard Cloud Storage Coldline
Storage
Služba Oracle Cloud Infrastructure Data Transfer Import/Export Disk; Import/Export Snowball; Import/Export Snowmobile Import/Export; Azure Data Box Přenosové zařízení; Služba přenosu
Storage
Oracle Cloud Infrastructure Storage Gateway Brána pro ukládání dat StorSimple ZFS/Avere
Zabezpečení, identita a dodržování předpisů
Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management AWS Identity and Access Management (IAM); Organizace AWS Azure Active Directory; Předplatné Azure a Správa služeb + Azure RBAC Cloud Identity & Access Management
Zabezpečení, identita a dodržování předpisů
Služba Oracle Cloud Infrastructure Key Management Key Management Service Key Vault Cloud Key Management Service
Zabezpečení, identita a dodržování předpisů
Oracle Cloud Infrastructure Audit AWS CloudTrail Protokolování aktivity Cloud Audit Logging
Database
Oracle Database Cloud Service Amazon Relational Database Service (RDS) Azure SQL Database Cloud SQL (MySQL, Postgres); Cloud Spanner
Database
Oracle Autonomous Transaction Processing Amazon Aurora Azure SQL Database; Azure Cosmos DB Cloud SQL; Cloud Spanner
Database
Oracle Autonomous Data Warehouse Amazon Redshift Azure SQL Data Warehouse BigQuery
Database
Oracle NoSQL Amazon DynamoDB Azure Cosmos DB Cloud Datastore, Cloud Bigtable
Periferní služby
Oracle Cloud Infrastructure DNS Amazon Route53 Azure DNS; Azure Traffic Manager Cloud DNS
Periferní služby
Oracle Cloud Infrastructure Email Delivery Amazon SES Marketplace – E-mail Partneři
Periferní služby
Oracle Cloud Infrastructure Web Application Firewall Brána firewall pro webové aplikace Application Gateway Web Application Firewall Partneři
Periferní služby
Oracle Cloud Infrastructure DDoS Protection AWS Shield Služba Azure DDoS Protection Cloud Armor
 
 
 
×
Zavolejte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolejte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskuzní fóra Oracle Cloud