Transformujte budoucnost vyspělých technologií

Transformace budoucnosti vyspělých technologií vyžaduje škálovatelnou cloudovou platformu. Podívejte se, jak může Oracle pomoci zahájit vaši ideální cestu do cloudu.
 
 

Oborové trendy

Nové digitální podnikové modely
Digitalizace navždy mění obor vyspělých technologií a výrazně urychluje transformaci průmyslu. Podniky, které jsou dostatečně agilní, aby si osvojily průlomové technologie, mohou využít příležitosti, které jim tyto technologie nabízejí, a urychlit tak svou vlastní transformaci.
Urychlení inovací
Pokud výrobci chtějí využít příležitosti, které přináší digitální éra, musí urychlit přijetí řady nových technologií. V tomto vydání časopisu Manufacturing Leadership Journal se seznámíte s přístupem společnosti Oracle.
Globalizace
Čtvrtá celosvětová průmyslová revoluce (4IR) již začala. Přináší nové technologie a techniky, které změní produkty, procesy a dodavatelské řetězce, jež se podílejí na jednotlivých aspektech různých průmyslových odvětví.
Transformační technologie
Technologie blockchain je příslibem vytvoření nových úrovní důvěry, transparentnosti a efektivity, které změní způsob, jakým budou společnosti a průmyslová odvětví řídit a provozovat budoucí dodavatelské řetězce.
Cesta ke cloudovému PLM
Masivní rozvoj cloudových služeb zásadně mění trh v několika oblastech a správa životního cyklu procesů (PLM) je připravena stát se další z nich.
Inovace pomocí služeb Oracle Cloud
Digitální zlom mění dosavadní kurz zpracovatelského průmyslu. Společnost vyžaduje od dopravy, prodeje, distribuce, dodavatelů a výroby schopnost provádět inovace.

Oborová řešení

 
Řešení Lead-to-Cash for the Digital Age od společnosti Oracle poskytuje vaší společnosti základ pro vylepšování zkušeností zákazníků ve všech dostupných kanálech a také flexibilitu k zajištění podpory nových modelů příjmů, jako je nabízení produktů formou služeb.
Řešení Connected Digital Innovation od společnosti Oracle je moderní cloudová platforma, která umožňuje prostřednictvím digitálních vláken sledovat životní cyklus produktů, od vzniku představy, přes uvedení na trh až po použití v praxi a servisní údržbu.
Řešení Smart Connected Factory od společnosti Oracle pomáhá výrobním společnostem lépe předvídat a řešit požadavky na údržbu, zajišťovat soulad problematiky kvality s faktory týkajícími se strojového vybavení a životního prostředí, zkracovat prostoje a zvyšovat kvalitu.
Inovativní řešení Digital Field Service (DFS) od společnosti Oracle pro oblasti náročné na zdroje a služby představuje průlom, protože poskytuje integrovanou platformu, která dokáže zprostředkovávat služby a optimalizovat mobilní plánování a trasování služeb.
 
 
×
Zavolejte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolejte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskuzní fóra Oracle Cloud