Ochrana před škodlivými subjekty a poskytování nejlepšího prostředí oprávněným uživatelům

Chraňte zdroje hostované v cloudu a poskytujte špičkový konzistentní výkon a pozitivní zkušenosti uživatelům. Zůstaňte v předstihu před problémy, které mohou negativně ovlivnit podnikové procesy.
 

Zabezpečení

Vytvořte ochrannou linii, která kontroluje veškerý provoz, jehož cílem jsou vaše webová aplikace a zdroje rozhraní API.
 

Výkon

Používejte automatické řízení dotazů a zpráv, které zajišťuje bleskově rychlé reakce aplikací a lepší umisťování zpráv po celém světě.
 

Pružnost

Sledujte cestu mezi uživateli a zdroji a přizpůsobte se změnám a výpadkům bez dopadu na uživatele.
 

Podpora přes cloud

Proveďte nasazení v infrastruktuře Oracle Cloud, místních prostředích a napříč hybridními cloudovými a vícecloudovými prostředími.
 

Služby Oracle Cloud Infrastructure Edge

Oracle Cloud Infrastructure DNS, DDoS Protection a Email Delivery jsou nativní služby, které využívají špičkovou technologii společnosti Oracle Dyn. Umožňují uživatelům optimalizovat výkon, zmařit kybernetické útoky a škálovat komunikaci.

Oracle Cloud Infrastructure DNS

DNS představuje první krok k zajištění optimálního výkonu webu a webových aplikací. Jedná se také o strategický nástroj pro udržení odolnosti sítí a řízení provozu napříč hybridními cloudovými prostředími. Vzhledem k tomu, že jsou aplikace a zdroje stále více distribuované, investice do služby DNS v hraničním prostředí mají zásadní význam pro poskytování vysoce kvalitních a konzistentních uživatelských prostředí.
Výkonnost služby DNS je důležitá. U moderních webů a aplikací se může překlad názvů DNS podílet až 30 procenty na době načítání webu. Služba Oracle Cloud Infrastructure DNS, která je založena na průkopnické technologii DNS společnosti Oracle Dyn a nyní je integrována do nástroje Oracle Cloud Infrastructure Console, je trvale uváděna na předních místech tabulky produktů s nejlepším výkonem služby DNS.
 
Reagujte na dotazy DNS po celém světě za méně než 30 milisekund a šiřte záznamy po celé zeměkouli za méně než jednu minutu. Síť Oracle Cloud Infrastructure DNS je trvale rychlá a pohotově reaguje, takže poskytuje spolehlivý výkon pro weby a aplikace.
 
Nezávislé analýzy ukazují, že výkonnost sítě DNS společnosti Oracle je v porovnání s konkurenčními sítěmi až desetkrát konzistentnější. Pro společnosti, které podnikají na webu, se vyšší výkonnost služby DNS projeví přímo lepšími zkušenostmi uživatelů, větší loajalitou zákazníků a vyššími výnosy.

Oracle Cloud Infrastructure Traffic Management

Služba Traffic Management, která je kritickou součástí služby DNS, umožňuje uživatelům konfigurovat zásady směrování pro poskytování inteligentních odpovědí na dotazy DNS. Zásady směrování služby Oracle Traffic Management jsou používány ke směrování provozu DNS napříč více veřejnými instancemi infrastruktury Oracle Cloud a dalšími soukromými aktivy a aktivy třetích stran.
Zásady směrování služby Traffic Management umožňují nastavit předvídatelná podniková očekávání pro diferenciaci služeb, geografické cílení na trhy a scénáře zotavení po havárii. Tyto zákazníkem definované zásady mohou provádět inteligentní rozhodování pro směrování ve všech částech vaší globální infrastruktury na základě váženého vyrovnávání zatížení, místa, ASN nebo předpony IP. Současně je možné snadno konfigurovat službu Oracle Health Checks tak, aby poskytovala další poznatky o dostupnosti koncových bodů.

Oracle Health Checks

Služba Oracle Health Checks umožňuje sledovat dostupnost jakékoli služby orientované na veřejnost a hostované v infrastruktuře Oracle Cloud a upozorňovat na tuto dostupnost. Služba Oracle Health Checks je navíc plně integrovaná se službou Oracle DNS Traffic Management, takže umožňuje automatizovat detekci selhání služeb a v případě potřeby aktivovat převzetí služeb DNS při selhání k zajištění kontinuity služeb.
Služba Oracle Health Checks může provádět jak testy na vyžádání, tak plánované testy pomocí mnoha různých protokolů. Službu Oracle Health Checks, která vychází z kontrolních bodů rozmístěných po celém světě a řízených společností Oracle, je možné použít k testování libovolného plně kvalifikovaného názvu domény (FQDN) nebo IP adresy zadané uživatelem. Služba Oracle Health Checks podporuje kontroly webových aplikací HTTP a HTTPS, stejně jako příkazy ping protokolů TCP a ICMP pro sledování IP adres. Uživatelé mohou také zvolit testování vysoké dostupnosti spouštěním testů každých 10 sekund z každého kontrolního bodu.

Oracle Cloud Infrastructure Email Delivery

Služba Email Delivery pomáhá organizacím oslovit zamýšlené cílové skupiny tím, že jim umožňuje odesílat hromadné e-maily s vysokými mírami úspešnosti umístění do složek doručené pošty. S ohledem na každoročně se zvyšující objem e-mailových zpráv představuje dosažení zamýšlených příjemců nadále významnou výzvu i pro renomované odesílatele. Služba Oracle Cloud Infrastructure Email Delivery, která využívá osvědčenou technologii společnosti Oracle Dyn, tuto výzvu velmi výrazně zjednodušuje.
Služba Email Delivery, která je nyní plně integrována jako součást infrastruktury Oracle Cloud, již více než deset let pomáhá organizacím s velkými požadavky na odesílání zvládat výzvy týkající se umístění do složky doručené pošty. Díky prokázané spolehlivosti, škálovatelnosti a snadnému použití služby Email Delivery si organizace mohou být jisté, že jejich zprávy budou doručeny zamýšleným cílovým skupinám.

Oracle Cloud Infrastructure Web Application Firewall

Oracle Cloud Infrastructure Web Application Firewall (WAF) je podnikové cloudové řešení zabezpečení pro hraniční prostředí, které je navrženo tak, aby chránilo aplikace přístupné přes internet před kybernetickými útoky. WAF zahrnuje více než 250 předem definovaných pravidel pro aplikace, dodržování předpisů a OWASP (Open Web Security Security Project). Shromažďuje také užitečné výsledky analýz hrozeb z více zdrojů, včetně Webroot BrightCloud®. Funkce správy robotů služby WAF využívá pokročilou sadu výzev, včetně ověření prostřednictvím jazyka JavaScript, testu CAPTCHA, otisků zařízení a algoritmů interakcí s uživateli, k identifikaci a blokování škodlivého robotového provozu, přičemž současně umožňuje pokračovat v provozu oprávněným lidským uživatelům a robotům. Služba Oracle Cloud Infrastructure WAF po nasazení také chrání webové aplikace před distribuovanými útoky na vrstvu 7, jejichž cílem je způsobit odepření služby (DDoS).
Služba Oracle Cloud Infrastructure Web Application Firewall (WAF) chrání cloudové webové aplikace a pracovní úlohy před škodlivými boty, útoky DDoS a jiným potenciálně nebezpečným síťovým provozem. Služba WAF může současně chránit webové aplikace hostované uvnitř infrastruktury Oracle Cloud, ve vašem datovém centru i napříč hybridními a vícecloudovými prostředími.
 
Služba WAF je pevně integrována do cloudové konzoly společnosti Oracle společně s mnoha dalšími aplikacemi a službami, takže ji lze snadno používat a umožňuje mít nastavení infrastruktury Oracle Cloud pevně pod kontrolou.

Oracle Cloud Infrastructure DDoS Protection

Ochrana proti distribuovaným útokům za účelem odepření služeb (DDoS) chrání uživatele před distribuovanými útoky, jejichž cílem je odepření služeb, včetně volumetrických útoků, bez dodatečných nákladů pro zákazníky.
Cílem útoku DDoS je způsobit pád služby tím, že spotřebuje veškeré její zdroje, takže bude nedostupná. Služba DDoS Protection pomáhá chránit před škodlivými subjekty, které chtějí napadnout vaše aplikace a služby přístupné přes internet.
 
 

Hlavní zprávy

Zkušení pracovníci z oboru diskutují o nové službě Edge Services dostupné v rámci konzoly infrastruktury Oracle Cloud.
V infrastruktuře Oracle Cloud Email Delivery je snadné integrovat služby transakčních e-mailů do vašich aplikací
×
Zavolejte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolejte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskuzní fóra Oracle Cloud