Široká řada výpočetních možností řešení IaaS s nejlepším dostupným poměrem cena-výkon

Výpočetní možnosti sahají od virtuálních počítačů přes jednotky GPU po servery bare metal a zahrnují možnosti úloh zhuštění vstupu/výstupu, vysokovýkonného výpočetního prostředí (HPC) a procesorů AMD EPYC.
 
 
 
 

Služba Oracle Cloud Infrastructure Compute nabízí významně lepší poměr cena-výkon a lepší řízení v porovnání s místními datovými centry a zároveň zajišťuje elasticitu a úsporu nákladů veřejného cloudu. Společnost Oracle má již po dlouhou dobu pověst poskytovatele technologií, který firmám pomáhá řešit náročné podnikové problémy. A infrastruktura Oracle Cloud je prvním cloudem, který byl sestaven přímo za tím účelem, aby umožnil podnikům spouštět produkční úlohy zásadní pro jejich běh.

 

Výkon

Zabraňte režijním výkonnostním nákladům spojeným s virtualizací, které postihují jiné veřejné cloudy. Přístup společnost Oracle ke cloudovým sítím zajišťuje, že servery, na kterých jsou spuštěny virtuální počítače (VM), nejsou zatíženy operacemi virtualizace sítě. Společnost Oracle neumožňuje přihlášení subskripcí přes míru pro dané počty jader nebo sítí, takže se uživatelé nemusí obávat rušných sousedů. Společnost Oracle také poskytuje speciální výpočetní instance s velkým množstvím jader a sítěmi s rychlostí 100 Gb/s pro přímý přístup do paměti vzdáleného počítače (RDMA) s instancemi vysokovýkonného výpočetního prostředí (HPC).
 

Cena

Dále společnost Oracle nabízí nízké a předvídatelné ceny a lepší poměr cena-výkon v porovnání s jinými veřejnými cloudy. Společnost Oracle počítá procesory dle výpočetních jednotek (OCPU) – jednotlivé jednotky OCPU zahrnují kompletní jádro procesoru včetně jednotky hyper-threading. Procesory nejsou ve společnosti Oracle počítány dle virtuálních procesorů (vCPU), zlomkových procesorů (CPU), subskripcí jader přes míru nebo podobných konstrukcí využívaných konkurenčními veřejnými cloudy. Cena za jednotku OCPU je pro výpočetní instance virtuálních počítačů a bare metal stejná. Výpočetních instancí založených na procesorech AMD EPYC je přibližně o 65 % méně než srovnatelných instancí u jiných cloudů.
 

Škálovatelnost

Konfigurace a fondy výpočetních instancí usnadňují standardizaci konfigurací a správu skupin identických výpočetních instancí. Automatické škálování zajišťuje možnost automaticky škálovat fond zdrojů směrem nahoru i dolů v reakci na měnící se požadavky firmy a platit pouze za zdroje, které firma využije. Výpočetní instance založené na procesorech AMD EPYC poskytují nejvyšší šířku pásma paměti a nejnižší cenu za jádro na hodinu. Společnost Oracle nabízí výpočetní možnosti, které splní jakékoli požadavky – od jednoho procesoru virtuálních počítačů po 64jádrové servery bare metal.
 

Vysoká dostupnost

Nasazujte aplikace napříč mnoha oblastmi, mnoha doménami dostupnosti (AD) a mnoha konfiguracemi domén selhání. Jednotlivé domény AD jsou umístěny v dobře zabezpečených budovách a jsou zajištěny i zcela nezávislé zdroje, jako jsou elektrické generátory, chladicí zařízení, sítě a servery. K další ochraně jednotlivých domén AD vypočítávají zdroje jednotlivé oddíly domén selhání.
 

Flexibilní správa bitových kopií

Společnost Oracle podporuje stále se rozrůstající seznam operačních systémů Microsoft Windows Server a Enterprise Linux, jako je například Oracle Linux, CentOS, Ubuntu mnoho a dalších. Zákazníci mohou ve výpočetních instancích Oracle provozovat své vlastní operační systémy a hypervisory a přitom mohou pro různé velikosti konfigurací používat stejnou bitovou kopii. Uživatelé mohou bitové kopie podnikových aplikací získat od společnost Oracle nebo z jejího robustního ekosystému partnerů třetích stran.
 

Dostupné cloudové výpočetní instance

Cloudové výpočetní instance jsou k dispozici ve dvou hlavních skupinách: virtuální počítače (VM) a počítače bare metal. Obě skupiny nabízejí zhuštěný vstup/výstup pro vysoce výkonné místní úložiště NVMe SSD. Obě skupiny jsou také k dispozici s grafickými procesory NVIDIA Tesla (Pascal nebo Volta) pro pracovní zátěž HPC. Všechny instance běží ve stejných virtuálních cloudových sítích s kapacitou až 1 PB na instanci a sítě jsou přístupné ze stejné sady rozhraní API a konzole.
 
Virtuální server – standardní
1–24 úplných procesorových jader procesorů Intel Xeon nebo AMD EPYC
15–320 GB RAM
Až 1 PB blokového úložiště
Přenosová rychlost sítě až 24,6 Gb/s
Virtuální server – náročný na I/O
8–24 úplných procesorových jader procesorů Intel Xeon
120–320 GB RAM
6,4–25,6 TB místního úložiště NVMe SSD
Až 1 PB blokového úložiště
Přenosová rychlost sítě až 24,6 Gb/s
Virtual Machine GPU
6–24 jader, 90–360 GB RAM
1–4 Tesla GPU (Pascal nebo Volta)
Až 1 PB blokového úložiště
Síťová rozhraní až 25 Gb/s
Bare Metal – standardní
52 nebo 64 úplných procesorových jader procesorů Intel Xeon nebo AMD EPYC
512–768 GB RAM
Až 1 PB blokového úložiště
Síťová rozhraní 2× 25 Gb/s
Bare Metal – náročný na I/O
52 jader, 768 GB RAM
51,2 TB místního úložiště NVMe SSD
Až 1 PB blokového úložiště
Síťová rozhraní 2× 25 Gb/s
Bare Metal GPU
28–52 jader, 192–768 GB RAM
2–8 Tesla GPU (Pascal nebo Volta)
Až 1 PB blokového úložiště
Síťová rozhraní 2x 25 Gb/s
Bare Metal HPC
36 úplných procesorových jader procesorů Intel Xeon, 384 GB RAM
6,7 TB místního úložiště NVMe SSD
Až 1 PB blokového úložiště
Síťová rozhraní 1× 25 Gb/s a 1× 100 Gb/s
 
 

Nabídka produktů Compute

Instance Oracle Cloud Infrastructure Compute slouží jako stavební bloky podnikových aplikací – od nejmenších webových stránek až po největší podnikové úlohy. Podívejte se na hlavní případy využití jednotlivých konfigurací Oracle Cloud Infrastructure Compute.

Instance Virtual Machine

Instance VM nabízejí výpočetní zdroje v mnoha konfiguracích, od jediné OCPU po 24 OCPU, které vyhoví potřebám různých úloh a softwarových architektur. Všechny konfigurace instance Oracle Cloud Infrastructure VM podporují vzdálené blokové úložiště. Konfigurace se zhuštěným vstupem/výstupem nabízejí také až 25,6 TB místa na místním úložišti NVMe SSD pro aplikace, které vyžadují nízkou latenci, miliony IOPS a velkou kapacitu místního úložiště. Viz Funkce instancí virtuálních počítačů >>

Instance Bare Metal

Instance Bare Metal podporují aplikace vyžadující vysoký počet jader, velké množství paměti a vysokou propustnost pamětí. Uživatelé si mohou nad jinými veřejnými cloudy a místními datovými centry vybudovat cloudová prostředí s významnými vylepšeními výkonu. Instance Bare Metal poskytuje zákazníkům mimořádně účinnou izolaci, viditelnost a kontrolu. Viz Funkce instancí Bare Metal >>

Instance GPU

Zrychlené výpočty vyžadují konzistentně rychlou infrastrukturu napříč všemi službami. S instancemi GPU mohou uživatelé efektivněji zpracovávat a analyzovat velké sady dat a tím je optimalizovat pro složité strojové učení (ML), algoritmy umělé inteligence (AI) i mnoho oborových aplikací HPC. Viz Funkce instancí GPU Bare Metal >>
 
 
 
 

Oracle Cloud Infrastructure Compute – příběhy o úspěších zákazníků

 
Frozen Mountain
„Potřebujeme nejlepší dostupný poměr cena/výkon. Náš výkon se oproti předchozímu řešení zdvojnásobil, což se přímo projevilo v úspoře nákladů. Díky infrastruktuře Oracle Cloud získáte vyšší výpočetní výkon za skvělou cenu.“
Anton Venema | Technický ředitel
 
Zenotech
„Architektura sítí a úložišť podporuje škálovatelný výkon v cloudu pro pracovní úlohy našich zákazníků. V obou těchto oblastech přináší infrastruktura Oracle Cloud našim zákazníkům používajícím řešení HPC Cloud významnou skokovou změnu poměru cena/výkon.“
Jamil Appa | spoluzakladatel a ředitel
 
Oracle Data Cloud
„Hardware infrastruktury Oracle Cloud je zkrátka na jiné úrovni – od serverů bare metal s disky NVMe SSD až po síťové páteřní spojení. Získali jsme fantastický výkon s velmi nízkou latencí pro naše koncové zákazníky. Výpočetní instance se zhuštěným vstupem/výstupem s přenosovou rychlostí 25 Gb/s a milionovými hodnotami IOPS pro čtení i zápis mění standardy pro pracovní úlohy zpracování velkých objemů dat, jako jsou ty naše.“
Matt Abrams | Viceprezident společnosti Engineering
 
 
 

Doporučené zdroje

Vyberte si správnou strukturu vyhovující vašim potřebám – včetně vysokého výpočetního výkonu u instancí založených na technologiích GPU a X7
Zjistěte pomocí tohoto návodného videa více o funkcích automatického škálování řešení Oracle Cloud.
Předvídatelný, konzistentní a výkonný computing díky kombinaci instancí virtuálních počítačů a Bare Metal.
×
Zavolejte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolejte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskuzní fóra Oracle Cloud