Transformace budoucnosti komunikačního průmyslu

Transformace budoucnosti komunikačního sektoru vyžaduje škálovatelnou cloudovou platformu. Podívejte se, jak může Oracle pomoci zahájit vaši ideální cestu do cloudu.


Oborové trendy

Pokud chcete přežít, buďte odlišní
Abyste přežili, vynikněte v měnícím se a náročném prostředí a využijte možnosti, které dává. Pro telekomunikační společnosti je důležité, aby měly strategii transformace. Hnací silou, která za tím vším bude stát, jsou technologické možnosti.
Využijte k úspěchu společenský náhled
Vodafone hovoří o důležitosti získání společenského náhledu pro účely podpory prodejních týmů, profilace zákazníků a vytvoření relevantního a přizpůsobeného obsahu.
Chyťte příležitost na trhu
Společnost Cablevision, největší poskytovatel kabelových služeb v Argentině, se rozhodla přejít na Oracle Sales Cloud a transformovat svoji technologii tak, aby lépe vyhověla požadavkům jejích tří milionů zákazníků.
Procesy přebudování
Přečtěte si, jak se společnost IDC staví k současným a budoucím strategickým obchodním výzvám pro poskytovatele komunikačních služeb a jak jí může řešení Oracle CX Cloud for Communications podporovat.
Transformace technologie
Společnost Orange si vybrala Oracle ERP Cloud, protože je novátorský a umožňuje snadné přijetí, a pomůže jí zvládnout složitosti, které přináší 249 000 000 zákazníků ve 29 zemích.
Urychlení inovací
Společnost Transit Wireless, která chtěla využít osvědčené postupy, opustila tradiční místní systém a přesunula se s cloudem Oracle Cloud k jednotné cloudové platformě ERP a HCM.

Oborová řešení

 
Řešení Beyond Connectivity od společnosti Oracle umožňuje poskytovatelům CSP se ziskem rozšiřovat podnikání na základě zvyšování výnosů s využitím novátorských digitálních služeb a zpeněžení dat. Toto řešení zaujme podnikové zákazníky díky nabídkám přizpůsobeným jejich potřebám a chování, zvyšuje účinnost prodeje díky modernímu a přizpůsobenému prodejnímu prostředí a podporuje provozní výkon, zvyšuje svižnost a je hnacím motorem pro inovace díky tomu, že je nativní pro cloud a generuje použitelnou hotovost.
Platforma Data Driven Innovations společnosti Oracle dává poskytovatelům komunikačních služeb (CSP) možnost monetizace, personalizace a optimalizace jejich rozsáhlých dat. Poskytovatelé mají nesmírně cenný a ve většině případů nepoužívaný zdroj: jezera dat o zákaznících, zařízeních a síti. Díky platformě Data Driven Innovations mají poskytovatelé komunikačních služeb jedinou unifikovanou základnu pro agregování, analýzu a aktivaci dat, takže mohou vytvářet nové příjmové možnosti, rozlišovat jednotlivé poskytované služby, zvýšit efektivitu a zrychlit svou digitální transformaci.
Monetization Cloud zkracuje čas uvedení na trh pro inovativní digitální služby na bázi subskripce. Zpeněžení těchto služeb vyžaduje rychlé vytvoření flexibilních nových nabídek s účtováním na základě spotřeby, hodnocením různých metrik a správou zůstatků v reálném čase.
Řešení Digital Convergence od společnosti Oracle umožňuje poskytovatelům CSP (Communications Service Provider) personalizovat zapojení zákazníků, kterým dává nástroje k tomu, aby mohli zvýšit hodnotu svých služeb pro svoje zákazníky a získat tak vyšší podíl na zisku z novátorských sjednocených a digitálních služeb.
Řešení Disruptive Services od společnosti Oracle umožňuje poskytovatelům CSP přilákat zákazníky a získat podíl na trhu na základě jednoduchého personalizovaného zákaznického prostředí. Dává zákazníkům k dispozici úplnou kontrolu nad způsobem použití při používání digitálních kanálů a poskytuje svižnost při přizpůsobení se měnícím se podmínkám trhu a požadavkům zákazníků. Ve výsledku jsou poskytovatelé CSP schopni konkurovat novátorsky zjednodušeným službám za znepokojivě nízké ceny a s jednoduchým digitálním prostředím.
Řešení optimalizace dodavatelského řetězce od společnosti Oracle pro telekomunikační průmysl umožňuje poskytovatelům CSP redukovat provozní náklady díky přesunu do cloudu a redukovat počet systémů dodavatelských řetězců na základě modernizace a transformace procesů v dodavatelských řetězcích. Představuje to základ pro transformaci podnikání, která je nutná, aby bylo možné vyhovět obrovskému množství změn, kterým v dnešní době čelí komunikační průmysl.
Live Experience Cloud je platforma zákaznického prostředí určená především mobilním zařízením, která poskytuje přizpůsobitelné zapojení zákazníků. Kanály v aplikacích pro komunikaci v reálném čase pomáhají zapojit zákazníky v klíčových okamžicích jejich cesty a poskytovat aktivní, konzistentní a smysluplné prostředí. Společnosti mohou zlepšit loajalitu, udržení a spokojenost zákazníků.
×
Zavolejte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolejte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskuzní fóra Oracle Cloud