Transformace budoucnosti automobilového průmyslu

Transformace budoucnosti automobilového průmyslu vyžaduje škálovatelnou cloudovou platformu. Podívejte se, jak může Oracle pomoci zahájit vaši ideální cestu do cloudu.


Oborové trendy

Nové modely, nové příležitosti
Revoluční technologie, včetně cloudu a Internetu věcí (IoT), umožňují výrobcům automobilů vyvíjet nové podnikové modely. Seznamte se s informacemi, jak si v této oblasti vede společnost Oracle.
Přizpůsobení výroby digitálnímu věku
Pokud výrobci chtějí využít příležitosti, které přináší digitální éra, musí urychlit přijetí řady nových technologií. V tomto vydání časopisu Manufacturing Leadership Journal se seznámíte s přístupem společnosti Oracle.
Mack Trucks: Dosažení hmatatelných výsledků s řešeními společnosti Oracle
Prostřednictvím virtuální reality, sociálních médií atd. a s pomocí nástrojů Oracle společnost Mack Trucks představila svůj nový vůz Anthem
Transformační technologie
Technologie blockchain je příslibem vytvoření nových úrovní důvěry, transparentnosti a efektivity, které změní způsob, jakým budou společnosti a průmyslová odvětví řídit a provozovat budoucí dodavatelské řetězce.
Cesta ke cloudovému PLM
Masivní rozvoj cloudových služeb zásadně mění trh v několika oblastech a správa životního cyklu produktů je připravena stát se další z nich.
Přizpůsobení změnám
Vzhledem k hloubce technologického rušení napříč odvětvím se automobiloví výrobci přizpůsobují změnám tím, že přecházejí do cloudu. Zjistěte proč a jak.

Oborová řešení

 
Oracle Industry 4.0 se svou novou rozšířenou realitou, strojovým viděním, digitálními dvojčaty a data science schopnostmi umožňuje organizacím získat podrobný přehled výkonu prostředků, strojů, pracovníků a vozidel. Organizace se tak mohou soustředit na optimalizaci dodavatelského řetězce, výrobu a logistiku, zkrátit dobu uvedení nových výrobků na trh a využívat nové modely.
Řešení Digital Innovation to Launch od společnosti Oracle je moderní cloudová platforma, která umožňuje prostřednictvím digitálních vláken sledovat životní cyklus produktů, od vzniku představy, přes uvedení na trh až po použití v praxi a servisní údržbu.
Řešení Lead-to-Cash for the Digital Age od společnosti Oracle poskytuje vaší společnosti základ pro vylepšování zkušeností zákazníků ve všech dostupných kanálech a také flexibilitu k zajištění podpory nových modelů příjmů, jako je nabízení produktů formou služeb.
Řešení Integrated Business Planning od společnosti Oracle poskytuje informace o dodavatelském řetězci v reálném čase, adaptivní správu požadavků a zodpovědné plánování prodejů a operací a pomáhá společnosti rychle se přizpůsobit změnám v poptávce úpravou výroby, distribuce a nákupu.
Průmyslové řešení Digital Supply Chain with Blockchain od společnosti Oracle nabízí distribuovanou digitální hlavní knihu s funkcí inteligentních smluv, která je určena k realizaci smluv mezi více stranami. To může přispět k vyšší transparentnosti transakcí, zachování informací o původu produktů na všech úrovních, zlepšení efektivity dodavatelského řetězce a snížení nákladů.
Řešení Adaptive Digital Manufacturing od společnosti Oracle poskytuje sadu výkonných nástrojů pro sledování aktiv a procesů v reálném čase. Řešení poskytuje prediktivní poznatky a výstrahy založené na pravidlech vycházející z dat IoT, sbližování podnikových a provozních dat a jejich uvádění do souvislostí, využívání adaptivní inteligence k vyhledávání skrytých poznatků v big datech a implementaci uzavřených smyček, které umožňují rychleji provádět nápravné akce založené na poznatcích. Výsledkem je digitální řešení pro zvýšení produktivity se schopností asistovat a přizpůsobit se dynamickým potřebám a podmínkám výroby.
Řešení Smart Connected Factory od společnosti Oracle pomáhá výrobním společnostem lépe předvídat a řešit požadavky na údržbu, zajišťovat soulad problematiky kvality s faktory týkajícími se strojového vybavení a životního prostředí, zkracovat prostoje a zvyšovat kvalitu.
Proměnlivá poptávka zákazníků, lidské chyby a tržní konkurence jsou faktory, které trvale tlačí na vaše prostředí a vyžadují, abyste zlepšili efektivitu, kvalitu a zabezpečení provozu. Oracle poskytuje moderní platformu pro kolaborativní správu a zlepšení skladových činností, která propojí jednotlivá zařízení, senzory kvality a pracovníky do jednotného skladového procesu. Smart Connected Warehouse společnosti Oracle pomáhá lépe předvídat problémy s údržbou a kvalitou, zkracovat dobu výpadků, vylepšit inventář, optimalizovat prostor a lépe sledovat produkty, přičemž vedoucím pracovníkům nabízí všestranný přehled o všech činnostech.
Firmy se mohou spolehnout na řešení digitální logistiky od společnosti Oracle, které jim pomůže při správě dodavatelských řetězců, zrychlení činností souvisejících s plněním objednávek a zjednodušení celé řady procesů, počínaje zjednodušením dopravních sítí až po doladění skladových činností.
Inovativní řešení Digital Field Service (DFS) od společnosti Oracle pro oblasti náročné na zdroje a služby představuje průlom, protože poskytuje integrovanou platformu, která dokáže zprostředkovávat služby a optimalizovat mobilní plánování a trasování služeb.
Společnosti, které se zabývají diskrétní výrobou, se vydaly cestou nabízení modelů spotřeby založených na předplatném. Řešení Digital Service and Monetization od společnosti Oracle pomáhá těmto společnostem nabízet řadu nových obchodních modelů, které sahají od předplatného pro spotřební materiál a služby po poskytování produktů formou služby.
Digital Customer Experience (CX) for Automotive je komplexní řešení, které výrobcům a prodejcům OEM zařízení pro automobily dává nástroje použitelné po celý životní cyklus zákazníka. Výrobci OEM a prodejci mohou rychle rozpoznat prodejní příležitosti, převést tyto online nakupující na cenné prodejní tipy, zapojit zákazníky a nabídnout jim příjemné zážitky z nákupu.
×
Zavolejte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolejte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskuzní fóra Oracle Cloud